HRV  |  ENG
                 
  Poslovnice   
Naziv poslovnice Katarina line - Dubrovnik
ID kod HRAB51040009767
Adresa poslovnice Obala S.Radic 38
Grad Dubrovnik
Poštanski broj 20000
Država Hrvatska
Telefon 020313777
Telefax 020313777
Mobitel
E-mail dubrovnik@katarina-line.hr
 
................................................................................................................................................................
Naziv poslovnice Katarina line - Split
ID kod HRAB51040009767
Adresa poslovnice Kralja Zvonimira
Grad Split
Poštanski broj 35
Država Hrvatska
Telefon 021321858
Telefax 021360017
Mobitel
E-mail split@katarina-line.hr
 
................................................................................................................................................................
Katarina Line d.o.o.
Putnička agencija
 
Osnovana 1992.
Adresa V.Spincica 13
Grad 51410 Opatija
Država Hrvatska
Telefon 051 603 400
Telefax 051 271 372

info@katarina-line.hr
 
www.katarina.line.hr