Loading...

Turistička agencija Žabac

Prvi je razvoj i jačanje usluga u prijevozu putnika-turista, a drugi je razvoj i pozicioniranje na tržištu sa širokom lepezom vlastitih turističkih usluga. Raspolažemo sa vlastitim voznim parkom s većim i manjim autobusima, što nas u domeni turističkih prijevoznika čini konkurentnima na turističkom tržištu. Ponosimo se nagradama na razini cjelokupnog obrta - brojnim priznanjima i plaketama za razvoj gospodarstva u okviru cjelokupnog obrta na području doline Neretve.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

TURISTIčKA AGENCIJA ŽABAC

Adresa:Kralja Zvonimira 5, 20350 Metković
Osnovana:2000. godine
Telefon:+385 20 684681
Telefon:+385 20 684684
E-mail:travel.agency@zabac.info
Web:www.travelagency-zabac.com