Loading...

Travel on the roof - Anatevka j.d.o.o.

Tvrtka se bavi pružanjem receptivnih usluga. Posluje na izraelskom i američkom tržištu.Specijalizirana je za židovske ture. Bavi se organiziranjem paket-aranžmana, izleta, kongresa, transfera, posredovanjem u prodaji turističkih usluga te ostalim agencijskim poslovima.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

TRAVEL ON THE ROOF - ANATEVKA J.D.O.O.

Adresa:Kalajžići 5, 21250 Žeževica
Telefon:+385 98 9545130
E-mail:office@travelontheroof.com
Web:www.travelontheroof.com