Loading...

Sideways d.o.o.

Sideways d.o.o. je turistička agencija fokusirana na autentičnost, neotkrivene zanimljivosti i razmjenu iskustava među kulturama. Organiziramo i prodajemo iskustava - tura, izleta, putovanja i događaja vezanih uz gastronomiju, enologiju, kulturu i tradiciju i to je naša niša kojoj smo posvećeni. S nama turisti u Hrvatskoj i Europi mogu otkriti autentična iskustva u području agroturizma putem degustacija vina, ulja i sireva, obilazaka vinarija, uljara i sirana, različitih morskih i kontinentalnih gastro tura i sl. Naša misija je razvoj turizma temeljnog na autentičnosti - prodajom i organizacijom iskustava hrane i pića kroz koje se istinski upoznaju kultura i tradicija destinacije i njenih ljudi. Pritom je naš centralni proizvod internet platforma Authland (www.authland.com) gdje turisti mogu pronaći, rezervirati i platiti konsolidirane turističke usluge hrvatskih agencija, vinarija, OPG-ova i sl. Time im olakšavamo kupovinu i omogućavamo bolji doživljaj destinacija, a samim destinacijama i pružateljima usluga u turizmu bolju prepoznatljivost, olakšanje operacije i rast. Naša vizija je repliciranje i nadogradnja tog inovativnoga modela na cijelu Europu.

Na tržište izlazi jedinstvena centralizirana platforma za usluge eno-gastro turizma u Hrvatskoj

Authland je digitalna platforma za online booking tura i aktivnosti u eno-gastro segmentu

02.06.2020
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

SIDEWAYS D.O.O.

Adresa:Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar
Osnovana:2019. godine
Telefon:+385 91 373 9030
E-mail:team@authland.com
Web:www.authland.com