Loading...

G.D. Guide d.o.o.

Tim smo profesionalaca, specijaliziranih za krstarenja i zdravstveni turizam. Naše djelatnike educirani su od strane brodara, kompanija za krstarenje (CostaCrociere, MSC) te pružatelja usluga zdravstvenog turizma, kako u RH tako i u svijetu. S personaliziranim savjetima pomažemo potencijalnom klijentu da pronađe krstarenje ili uslugu zdravstvenog turizma koja najbolje odgovara njegovim željama, potrebama i financijskim mogućnostima. Težimo otvaranju novih tržišta i predstavljanju destinacija vezanih uz zdravstveni turizam koje se ističu svojim osobitim pristupom liječenja i rehabilitacije. Surađujemo s klasterom Kvarner Health.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

G.D. GUIDE D.O.O.

Adresa:Korzo 8, 51000 Rijeka
Osnovana:2019. godine
Telefon:+385 51 306200
E-mail:info@gdg.hr
Web:www.travel.gdg.hr