Loading...

Turistička prizma d.o.o.

WSTM: Na jednom mjestu kongresni, wellness&spa i zimski turizam JI Europe

Winter & Spa Travel Market nije samo poslovni sajam, već i generator novih ideja za koje je zaslužna konferencija Travel2IT koja će se održati u sklopu sajma, najavljuju organizatori

02.10.2014
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

TURISTIčKA PRIZMA D.O.O.

Adresa:Vatroslava Jagića 38/A, 21000 Novi Sad
Telefon:+381 21 541936
Telefon:021 541937
Fax:+381 21 541937
E-mail:office@turistickaprizmans.com
Web:turistickaprizmans.com