Loading...

Klaster medicinskog turizma

Croatia Call: Projekt Projekt i usluga medicinskog turizma

Klaster medicinskog turizma koji okuplja vodeće stručnjake u području medicine, turizma i srodnih djelatnosti sa svojim telekomunikacijskim partnerom, tvrtkom Steiner telekomunikacije pokrenuo je projekt "Croatia Call" vrijedan 21 milijun kuna.

19.06.2012
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA

Adresa:Josipa Brunšmida 6, 10000 Zagreb
Telefon:+385 1 8894849
Fax:+385 1 8894859
E-mail:info@medicinskiturizam.org
Web:www.medicinskiturizam.org