Loading...

Boris Žgomba: Uloga UHPA-e iz godine u godinu jača

01.03.2013
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Za vrijeme četverogodišnjeg mandata Borisa Žgombe na mjestu predsjednika, UHPA je postala jedna od vodećih udruga u turizmu, a dobila je i važno mjesto u europskim asocijacijama

Razgovarala: Nikolina Plavčić

Prošlo je četiri godine od kada ste postali predsjednik UHPA-e. Možete li se osvrnuti na godine provedene na čelu Udruge?  Što biste istaknuli kao najbolje što se dogodilo u tom vremenu?

Četiri godine je dugo, ali istovremeno i relativno kratko razdoblje. Od dolaska na mjesto predsjednika Udruge hrvatskih putničkih agencija učinjen je velik napredak  i došlo je do zamjetnih promjena, ali za neke dugoročnije planove, ipak govorimo o prekratkom roku. Dugoročno gledano, potrebno je više vremena da se složeniji projekti pokrenu i privedu kraju. Primarni cilj UHPA-e, Upravnog odbora, svih ostalih tijela i mene kao predsjednika bio je etablirati i povećati značaj turističkih agencija kroz Udrugu te joj omogućiti da djeluje na prostoru turističkog tržišta u suradnji s ostalim udrugama u turizmu. U ove četiri godine napravili smo velik korak prema tome. UHPA je danas najveća, a u pojedinim segmentima i najvažnija udruga u turističkoj sferi u Hrvatskoj. Ima jedan od najbolje organiziranih Ureda sa sedam zaposlenika, a dobila je i važno mjesto u europskim asocijacijama, kao što je Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i turoperatora (ECTAA),  kojoj je trenutno na čelu. Prema tome, sve što smo radili ovih godina i te kako je vidljivo. Velik trud uložen je u razvijanje suradnje s ministarstvima i Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) kako bismo poboljšali status, položaj i poslovanje turističkih agencija u Hrvatskoj. Mogu kazati kako je s Ministarstvom turizma i ministrom turizma na čelu, Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice te s članovima Saborskog odbora za turizam i njegovim predsjednikom, kao i s ostalim udrugama u turizmu, postignuta zavidna razina suradnje. Dogodile su se velike promjene nabolje te smo napravili sve što je bilo u našoj moći kako bismo poboljšali položaj turističkih agencija i same Udruge.

Kako komentirate Strategiju razvoja turizma do 2020. godine, a naročito u kontekstu poslovanja turističkih agencija?

Prije svega, želim pozdraviti izradu Strategije. Riječ je o kvalitetnom dokumentu, nužnom za turistički razvoj Hrvatske. Kada bude dovršen i usvojen u Saboru, govorit ćemo o jednom od najvažnijih dokumenata strateškog razvoja turizma Hrvatske. UHPA je bila aktivni sudionik pri izradi Strategije te smo sigurni kako je, u dijelu koji mi zastupamo, dan iznimno kvalitetan doprinos. Obuhvaćeni su interesi i područje djelovanja turističkih agencija. Trebamo znati da se turističke agencije, kako se ističe u Strategiji, nalaze ili trebaju naći u konstituiranju destinacijskih menadžment kompanija koje će, s ostalim sudionicima u destinaciji, koordinirati turističkim razvojem destinacije. Destinacijske menadžment kompanije važne su za razvoj hrvatskog turizma i u ovom trenutku, prema zakonu, takve kompanije mogu biti jedino turističke agencije. U Strategiji razvoja turizma izražen je jasan cilj da se pronađu, kreiraju, standardiziraju i komercijalno oblikuju turistički doživljaji. Naime, oni su motivi dolaska gostiju, s čime se povezuje i produljenje sezone. Želim kazati da su turističke agencije i turoperatori dobili dodatni prostor za djelovanje jer, pokazali su rezultati, oni u predsezoni i posezoni ostvaruju turistički promet od 60 do 70 % ukupnog broja gostiju u destinaciji. Time se pojačava njihova uloga i važnost u razvoju destinacije, što bi trebale obavljati u suradnji s lokalnom upravom i svim ostalim sudionicima koji u tom trenutku sudjeluju u razvoju destinacije.

Kako doživljavate ulogu turističkih agencija u kreiranju turističkog proizvoda te kolik je njihov utjecaj na imidž turističke destinacije?

Uloga hrvatskih receptivnih agencija u kreiranju turističkog proizvoda je značajna, budući da su one već danas jedan od glavnih kreatora destinacijske ponude. Ali, kada se donese novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, koji će detaljnije definirati ulogu DMC agencija, njihova uloga u kreiranju proizvoda postat će ključna. Jedan turistički proizvod, tzv. paket-aranžman, koji se sastoji od više usluga, primjerice od muzeja, hotela, prijevoza, restorana i tako dalje, treba objediniti netko tko ima znanje, mogućnost i sposobnost to učiniti na razini jedinstvenog paketa. Danas, a vjerujem da će tako biti još dugo vremena, to mogu raditi samo turističke agencije. One su te koje znanje i vještine svojih djelatnika, ali i tržišnu sposobnost, trebaju upotrijebiti za individualiziranje usluga, a potom jasno definirane usluge pretvoriti u paket-aranžman te ga plasirati na tržište i komercijalno iskoristiti. Uloga agencija u stvaranju turističkih doživljaja, važnih za destinaciju, je nemjerljiva. Trebale bi se ponašati kao konsolidatori ponude, oni koji će prepoznati kvalitetu i znati je plasirati. Istovremeno, ako ulogu agencija gledamo u svjetlu kreiranja destinacijske ponude, tada imamo velik utjecaj na imidž destinacije. Svjesni smo toga da je vrijednost destinacije istovjetna jačini motiva dolaska u destinaciju. Naime, gotovo svaka destinacija može se pohvaliti kvalitetnim hotelima, restoranima, prijevozom te ostalim ponudama i sadržajima. Kvalitetan motiv dolaska, pogotovo ako je riječ o sadržajima izvan sezone, ono je po čemu se destinacije razlikuju, a turističke agencije i DMC agencije su te koje će to znati prepoznati i od svoje destinacije stvoriti kvalitetan proizvod koji će podići na najviše standarde.

Možete li iz perspektive predsjednika ECTAA-e komentirati kako će ulazak Hrvatske u EU utjecati na poslovanje turističkih agencija, ali i hrvatskog turizma u cijelosti?

Punopravno članstvo u Europskoj Uniji donijet će određene promjene u načinu poslovanja s članicama EU, ali i sa zemljama izvan granica Unije. Olakšat će se transfer ljudi i roba između Hrvatske i ostalih članica EU. Pojednostavit će se platni promet i povećati pravna sigurnost poslovanja, a smanjit će se i pojedini troškovi, poput recimo mobilne telefonije, bankarskih troškova  i ostalih koji opterećuju poslovanje turističkih agencija. U početku, jedan od otežavajućih faktora bit će poskupljenje u dijelu paket-aranžmana turoperatora iz EU. S obzirom da ćemo postati dijelom EU, za nas više ne vrijede posebna pravila te ćemo u svakoj državi članici morati poštovati stopu PDV-a te države, a ovisno o visini stope PDV-a, poskupit će paket-aranžmani. Također, u jednom dijelu prihvaćamo i odredbe schengenskog sustava vezane za ulazak državljana zemalja nečlanica. Hrvatska će prihvaćajući spomenute odredbe i uvođenjem viznog režima imati lošije uvjete, nego što je dosada imala s pojedinim državama. Prije svega mislim na Rusiju, Ukrajinu ili Tursku, države s kojima smo imali bezvizni ili vizni režim s jednostavnom procedurom. Ulaskom u Schengen morat ćemo prihvatiti uvjete koji su puno teži nego do sada. Ipak, u najvećem dijelu poslovanja turističke agencije su već u EU. Dugoročnim poslovanjem s europskim subjektima morali smo potpuno prihvatiti njihov način rada i pravnu stečevinu. Utjecaj punopravnog  članstva na tehnički dio poslovanja bit će minimalan, a usudio bih se reći i nikakav, pogotovo za one agencije koje već posluju s EU. Turističke agencije potpuno su spremne za ulazak na tržište Europske unije. Što se turizma u cjelini tiče, doći će do prilagođavanja u jednom manjem dijelu, ali svi koji posluju s gostima EU već imaju usvojene i prilagođene norme potrebama europskog gosta.

Kako vidite položaj UHPA-e u svijetlu potpisanog Pisma namjere o udruživanju udruga u turizmu, koja je njena uloga?

UHPA je jedan od inicijatora udruživanja u asocijaciju udruga u turizmu. Zajedno s Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Kamping udruženjem Hrvatske (KUH), Nacionalnom udrugom obiteljskih i malih hotela (OMH) te Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS), osnovala je inicijalni odbor udruga u turizmu. Smatramo kako kroz cehovsko udruženje stvaramo veću snagu, minimum zajedničkih interesa te tako jačamo pregovaračku poziciju prema sindikatima, resornom ministarstvu i Vladi. Namjera je stvoriti kvalitetno udruženje za lobiranje i predlaganje zakonskih i drugih okvira agencijskog, ali i cjelokupnog turističkog poslovanja. Uloga UHPA-e i ostalih udruga je izuzetno važna jer potpisano Pismo namjere treba rezultirati samim udruženjem. Tako ćemo se moći bolje i kvalitetnije zalagati za potrebe i prava turističkih agencija i ostalih poslovnih subjekata, nego što smo to mogli samostalno.

Uloga UHPA-e u okvirima domaćeg turizma iz godine u godinu jača. Kroz brojne projekte i edukaciju kontinuirano donosimo  dodatnu vrijednost našem turizmu. Naša je ideja i dalje angažirano djelovati te kroz konkretnu realizaciju pridonositi poboljšanju uvjeta poslovanja turističkih agencija i općenito razvoju turističkog sektora, a time i jačanju domaćeg gospodarstva te unapređenju ukupne domaće turističke ponude.

Vaši komentari