Loading...

Edukacija: UHPA Specijalizacije 25. i 26. ožujka

17.03.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Kriteriji i etički kodeksi specijalizacija su objavljeni, a prijave na edukacije su u tijeku. Edukacija je organizirana za ukupno trinaest specijalizacija, a rok prijave je 23. ožujka.

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) održat će dvodnevne edukacije u sklopu projekta specijalizacije po posebnim područjima, tržištima i temama. Edukacija za šest novih i sedam oformljenih specijalizacija održat će se 25. i 26. ožujka u Tuheljskim Toplicama.

Rok za prijavu na edukaciju za specijalizacije je 23. ožujka. Prvi i drugi dan edukacija obavezan je za turističke agencije koje će prvi put pristupiti specijalizacijama. Turističke agencije koje pristupaju recertifikaciji trebaju biti na edukaciji samo drugi dan 26. ožujka.

Naime, edukacijom će biti obuhvaćeno šest novih područja - geološki, ornitološki, sportski, arheološki, botanički i vjerski turizam. Također, održat će se edukacije i za sedam oformljenih specijalizacija po pojedinim temama, područjima i tržištima - eno-gastronomski turizam, PCO, posebna tržišta, privatni smještaj, pustolovni turizam, školska putovanja i DMK.

Upravni odbor UHPA-e usvojio je kriterije i etičke kodekse specijalizacija koji su dostupni u kategoriji Projekti, rubrika Specijalizacije ovdje.

Ključni aspekt edukacija je jačanje ljudskih potencijala i unapređenje novih turističkih proizvoda te kao takav projekt slijedi Strategiju razvoja turizma RH do 2020. godine. Ujedno specijalizacija turističkih agencija omogućuje bolje razumijevanje i praćenje potreba kupaca, postizanje većeg stupnja zadovoljstva i povjerenja kupaca-korisnika, efikasnije poslovanje, povećanje produktivnosti i profitabilnosti poduzeća, poboljšavanje interne komunikacije, ostvarivanje kontinuiranog rasta i razvoja te povećanje konkurentnosti ponude i stvaranje platforme za trajno poboljšanje podizanja kvalitete usluga putničkih agencija.

Članovi UHPA-e putem maila dobili su iscrpne informacije o tome  kako sudjelovati na edukacijama u sklopu projekta specijalizacija, a uskoro će na uhpa.hr biti objavljen i preliminarni program edukacija. Više informacija o obvezama edukacije po specijalizacijama može se zatražiti u uredu UHPA-e, e-mailom na anita.libric@uhpa.hr ili telefonom na 01 483 6118. 

Program edukacije je otvorenog tipa i osmišljen na način da mu, pored predstavnika turističkih agencija (vlasnici, direktori, direktori marketinga i prodaje, komercijalisti, prodajni agenati), mogu nazočiti i ostali dionici koji su neposredno ili posredno uključeni u turističku djelatnost (turistički vodiči, pratitelji, stručnjaci s posebnim kompetencijama, restorani, hoteli, muzeji, galerije, institucije, organizacije, udruge itd.) koji se za dodatne informacije o sudjelovanju i prijavi na edukacije trebaju obratiti e-mailom na anita.libric@uhpa.hr ili telefonom na 01 483 6118.

 

 

Vaši komentari