Loading...

Europska komisija predstavila Novu strategiju za potrošače

17.11.2020
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Strategija bi europskim potrošačima trebala omogućiti aktivniju ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji, a obuhvaća i jačanje njihove zaštite i otpornosti nakon pandemije

Europska komisija predstavila je u petak Novu strategiju za potrošače (New Consumer Agenda). Strategija nudi pregled prioriteta i ključnih mjera koje će biti potrebno u idućih pet godina provesti na europskoj i nacionalnoj razini u suradnji sa zemljama članicama. Između ostalog, to uključuje novi zakonodavni prijedlog čija je svrha bolje informiranje potrošača o održivosti, prilagodba postojećeg zakonodavstva digitalnoj transformaciji i akcijski plan o sigurnosti proizvoda izrađen u suradnji s kineskom vladom.

Prava potrošača u krizi uzrokovanoj COVID-om 19

Bilo da je riječ o internetskim prijevarama ili otkazivanju paketnog aranžmana, COVID-19 pandemija utjecala je na brojna područja života potrošača. Komisija će i dalje raditi na suzbijanju prijevara potrošača, zajedno s mrežom za suradnju u području zaštite potrošača i kroz dijalogu s platformama i drugim relevantnim akterima. Povrh toga, Komisija će i dalje jamčiti zaštitu prava putnika u EU-u u slučaju otkazivanja putovanja. Analizirat će i dugoročne posljedice pandemije na potrošačke navike Europljana, što će poslužiti kao temelj za buduće političke inicijative.

Osnaživanje potrošača i osiguravanje bolje ztite

Nova strategija za potrošače predstavlja viziju EU politike spram potrošača za razdoblje od 2020. do 2025. godine, s fokusom na 5 glavnih područja:

  • Zelena tranzicija – Komisija nastoji osigurati dostupnost održivih proizvoda na tržištu EU-a te bolju informiranost potrošača kako bi mogli donositi utemeljene odluke. Iduće godine Komisija će predstaviti novi prijedlog u cilju boljeg informiranja potrošača o održivosti proizvoda i suzbijanja praksi kao što su manipulativni zeleni marketing ili rano zastarijevanje. Osim toga, poticat će se popravak te plasman održivijih, „kružnih” proizvoda. Zelena tranzicija moguća je samo uz angažman poduzeća pa će Komisija surađivati s gospodarskim subjektima kako bi ih potaknula na podupiranje održive potrošnje u mjeri većoj od one propisane zakonom.
  • Digitalna transformacija – Digitalna transformacija radikalno mijenja živote potrošača i pruža im više prilika, ali i donosi nove izazove. Komisija nastoji suzbiti internetske poslovne prakse kojima se zanemaruje pravo potrošača na donošenje utemeljene odluke, zlorabi njihova pristranost u ponašanju ili narušavaju njihovi postupci odlučivanja, a primjeri takvih praksi su upotreba „tamnih” obrazaca i skriveno oglašavanje. Osim toga, pri oblikovanju zahtjeva za umjetnu inteligenciju i pravila kojima se uređuje digitalno gospodarstvo treba uzeti u obzir interese potrošača. Komisija će radi prilagodbe postojećih propisa s obzirom na aktualnu digitalizaciju i porast povezanih proizvoda revidirati Direktivu o sigurnosti proizvoda. Budući da je potrebno povećati zaštitu potrošača u vezi s digitalizacijom financijskih usluga za građane, revidirat će se i Direktiva o potrošačkim kreditima i Direktiva o trgovanju na daljinu financijskim uslugama.
  • Učinkovita provedba prava potrošača – Premda je provedba prava potrošača zadatak zemalja članica, Komisija ima ulogu koordinacije i potpore. Komisija će pomoći zemljama članicama u pravovremenoj provedbi i izvršavanju zakonodavstva o zaštiti potrošača, između ostalog u okviru mreže za suradnju u području zaštite potrošača. Isto tako, poduprijet će nacionalna tijela, primjerice uvođenjem inovativnih e-alata kojima će se poboljšati kapaciteti nacionalnih tijela za suzbijanje nezakonitih internetskih poslovnih praksi i identifikaciju nesigurnih proizvoda.
  • Posebne potrebe određenih skupina potrošača – Određene skupine potrošača, kao što su djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom, u određenim situacijama mogu biti iznimno ranjive zbog čega su im potrebne posebne zaštitne mjere. Komisija će razmotriti zahtjeve koji se odnose na norme povezane s proizvodima za njegu djece. Kad je riječ o osobama u financijski osjetljivoj situaciji, koja se pogoršala uslijed krize uzrokovane COVID-19 pandemijom, Komisija će u zemljama članicama dodatno financirati savjetovanja o otplati duga. Usto će poduprijeti inicijative u okviru kojih se na lokalnoj razini savjetuje kako pristupiti informacijama na internetu i drugdje.
  • Međunarodna suradnja – U globaliziranom svijetu u kojem se odvija prekogranična internetska kupnja od presudne je važnosti suradnja s međunarodnima partnerima. Komisija će s Kinom 2021. izraditi akcijski plan za povećanje sigurnosti proizvoda koji se prodaju na internetu. Od 2021. Komisija će raditi na razvoju regulatorne potpore, tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta za partnerske regije EU-a, uključujući regije u Africi.

Očekuje se da će Komisija u narednom periodu izaći s najavljenim inicijativama koje za cilj imaju razvoj sveobuhvatnog dijaloga svih zainteresiranih strana. Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača pri EK Didier Reynders izjavio je: Potrošačima se mora omogućiti da odabiru održiva rješenja, ali i zajamčiti zaštita njihovih prava u svim okolnostima. Novom strategijom uvode se mjere za promicanje pravednoga digitalnog i zelenog društva, kojima se prepoznaje da se ponašanje potrošača odražava i van granica pojedinačnih država članica.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama Europske komisije - ovdje.

Izvor: EK / ECTAA

Foto: Europska komisija

 

 

Vaši komentari