Loading...

Ključne odluke rujanske Skupštine UHPA-e

25.09.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Usvojen novi Statut, izabran još jedan član Upravnog odbora, a novi-stari predsjednik UHPA-e je Boris Žgomba

Sjednica 32. Skupštine UHPA-e - strukovne udruge i 27. Skupštine UHPA-e - udruge poslodavaca održana je 22. rujna 2015. godine u Zagrebu. Ovo je treća sjednica Skupštine UHPA-e u ovoj godini, a važna je po tome što je na njoj usvojen novi Statut Udruge, koji, osim što je usklađen sa Zakonom o udrugama, donosi niz noviteta u funkcioniranju Udruge hrvatskih putničkih agencija. Jedna od najvećih promjena je što će se u budućnosti za Predsjednika UHPA-e, Upravni i Nadzorni odbor moći kandidirati i birati samo redovni članovi UHPA-e koji su ovlaštene osobe za zastupanje člana UHPA-e pravne osobe. Ukida se mjesto direktora UHPA-e, a dosadašnji poslovi direktora vezati će se uz poziciju Voditelja ureda koji u UHPA-i mora biti zaposlen na puno radno vrijeme. Novitet je i Arbitražni sud koji će rješavati sporove, sukobe interesa, pitanja kršenja Etičkog kodeksa i ostale prijepore koji se tiču članova UHPA-e. Došlo je do promjena u članovima Upravnog odbora pa će u UO male agencije predstavljati dva člana, umjesto jednog. Odredbe novog Statuta na snagu stupaju od dana njegovog odobrenja od strane nadležnog tijela o čemu će članovi biti obaviješteni putem UHPA-inih kanala, a tekst Statuta biti će objavljen na uhpa.hr u kategoriji O nama. Do tada još vrijede odredbe sadašnjeg Statuta.

Varga član Upravnog odbora UHPA-e

Za Predsjednika UHPA-e, sa 157 bod glasa, izabran je Boris Žgomba koji će funkciju obnašati do 19. ožujka 2017. godine kada mu ističe drugi četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika UHPA-e. Sa 155 bod glasova na četverogodišnji mandat u Upravnom odboru UHPA-e, kao predstavnik kontinentalne Hrvatske, izabran je Tomislav Matija Varga, predsjednik uprave turističke agencije Adriatica.net d.o.o. iz Zagreba.

Uz prisustvo javnog bilježnika, Verifikacijska komisija na početku sjednice utvrdila je da članovi UHPA-e ukupno imaju 374 bod glasa, a da se na sjednici glasuje s ukupno 277 bod glasova. U točki izbora za Tijela UHPA-e i u točki donošenja Statuta u dvorani je bilo prisutno 162 bod glasa, što je više od kvoruma te su se odluke mogle donositi pravovaljano. Dario Ricov, član Nadzornog odbora UHPA-e, dao je ostavku na spomenuto mjesto, a ostavku je dao i Ivan Pukšar, predstavnik agencija s najvećim brojem bod glasova u Upravnom odboru. 

Vaši komentari