Loading...

Nacrt prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu povlači se na doradu

13.07.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Aktivnosti UHPA-e rezultirale stajalištem Odbora za turizam Hrvatskog sabora da se Nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu vrati na doradu te da se u proceduru uputi odgovarajući tekst zakona nakon što se objavi već usuglašena nova Direktiva EU o turističkim paket aranžmanima

U drugoj polovici lipnja Vlada Republike Hrvatske uputila je u redovnu saborsku proceduru, odnosno na prvo čitanje, Zakon o pružanju usluga u turizmu o čemu je odmah na sjednici krajem lipnja raspravljao Upravni odbor UHPA-e. Tada je dogovoreno da će UHPA reagirati na sjednici saborskog Odbora za turizam na način da će zatražiti odgađanje daljnje procedure usvajanja Zakona o pružanju usluga u turizmu i pokrenuti pitanje izrade novog nacrta teksta Zakona.

Članovi Upravnog odbora tada su zaključili da za svoje zahtjeve imaju uporište u minimalno tri važna razloga. Zakon se, prije svega, referira na emitivno poslovanje turističkih agencija, dok je perspektiva receptivnog poslovanja u drugom planu. Istovremeno, većina prometa turističkih agencija u Hrvatskoj dolazi iz receptivnog poslovanja. Velika opasnost, koju može donijeti usvajanje predloženog teksta, krije se i u dijelu liberalizacije poslovanja turističkih agencija, čime se nanosi ozbiljan udarac kvaliteti pružanja usluga turističkih agencija, a time i razini zaštite potrošača. Kao jedan od najvažnijih argumenata, zaključio je Upravni odbor UHPA-e,  je taj da se nacrt Zakona poziva na europsku direktivu o paket aranžmanima iz devedesetih koja će, kako se očekuje, od jeseni biti izvan snage, zbog najavljenog usvajanja nove direktive. Naime, nakon što se Direktiva usvoji i na jesen objavi u EUR-Lexu, službenom listu Europske unije, zemlje članice će imati dvije godine za prilagodbu novim pravilima što bi značilo da se će u roku od dvije godine Zakon o pružanju usluga u turizmu ponovno mijenjati, a što može stvoriti dodatnu pravnu nesigurnost u poslovanju turističkih agencija u Hrvatskoj.

Laura Popovac, član Upravnog odbora UHPA-e i Vesna Pritchard, koja je sudjelovala u radu radne skupine u dijelu donošenja Zakona, izvijestile su 8. srpnja, saborski Odbor za turizam o spomenutim argumentima Upravnog odbora UHPA-e. Istovremeno je predsjednik UHPA-e Boris Žgomba bio u konstantnoj i intenzivnoj komunikaciji s relevantnim institucijama, odnosno s Ministarstvom turizma i Odborom za turizam Hrvatskog sabora.

U konačnici sve spomenute aktivnosti UHPA-e rezultirale su stajalištem Odbora za turizam Hrvatskog sabora da se Nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu vrati na doradu predlagaču te u proceduru uputi odgovarajući tekst zakona nakon što se objavi već usuglašena nova Direktiva EU o turističkim paket aranžmanima, a što je u određenim medijima već potvrdilo i Ministarstvo turizma.

„Moramo naglasiti da je naše stajalište da bi postojeći prijedlog Zakona snažno oštetio našu struku, a bez valjane, ni zakonske ni logične potpore. Kao što je to radila do sada, a raditi će i dalje, UHPA-in jedini interes je kvalitetna zaštita članstva i omogućavanje ravnopravne tržišne utakmice uz poštivanje zakonitosti i transparentnosti poslovanja. Da se UHPA za navedeno uvijek zalagala, potvrđuje i ovaj izvanredni rezultat, postignut iznimno velikim radom svih uključenih u posljednje vrijeme. Ovakvim razvojem događaja UHPA je još jednom pokazala da se uz iznošenje pravih argumenata i dijalogom s nadležnim institucijama, otvorena pitanja mogu kvalitetno rješavati uz uvažavanje interesa struke. Pogotovo se to odnosi na ovaj slučaj kada je Nacrt prijedloga zakona upućen na prvo čitanje po redovnoj proceduri. Također, kao potpredsjednik ECTAA-e, svakako mogu potvrditi da se europski Zakon koji regulira navedenu materiju neće donijeti prije kraja rujna – početka listopada te će svakako biti dovoljno vremena da se ponovno revidira postojeći prijedlog Zakona i uskladi sa EU direktivama.“, poručio je predsjednik UHPA-e Boris Žgomba.

Vaši komentari