Loading...

Podmirivanje poreznih obveza

30.07.2020
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

– oslobođenje, odgoda ili otplate na rate?

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže ili uz zahtjev za dostavom dodatne dokumentacije.

Mogućnost obročne otplate odgođenih poreznih obveza

Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, prema Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20).

Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.

Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza se podnosi putem sustava e-Porezna, počevši od 24. lipnja 2020. godine. Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem servisa „Pišite nam“ (odabir teme: ePorezna - JPPU, odabir podteme: Zahtjev za obročnu otplatu).

Sve porezne informacije vezane uz posljedice širenja virusa COVID-19 dostupne su na stranicama COVID-19 - info i Posebne mjere - najčešće postavljena pitanja.

Rekapitulacija obveza koje poduzetnici imaju vezano uz usvojene mjere:

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupna je mjera  Potpora za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020. u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku.

Također su dostupne mjere:

  1. produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta  za mikropoduzetnike- srpanj 2020. (za poslodavce do 10 zaposlenika)
  2. Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena  (za poslodavce s 10 i više zaposlenika).

 

Važno!!!

1. Što ako sam se već prijavio na mjeru za mikropoduzetnike za srpanj (2.000 kuna), da li mogu koristiti Potporu za očuvanje radnih mjesta srpanj-kolovoz 2020. (4.000 kn)?

Ako imate aktivni zahtjev za mikropoduzetnike za srpanj, nakon 1. kolovoza predajte kroz DOPUNU ZAHTJEVA zahtjev za raskidom. Nakon toga predajte zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz. Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u određenim NKD razredima.

2. Može li porezni obveznik korisnik potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje biti oslobođen od obveze plaćanja doprinosa?

Porezni obveznik primatelj potpore za očuvanje radnih mjesta, bit će prema mjeri Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće oslobođen od plaćanja doprinosa na iznos isplaćene sufinancirane plaće. Stoga navedeni porezni obveznik  nije dužan platiti  iznose doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I stup), obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup), dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem i obvezno zdravstveno osiguranje do iznosa isplaćene sufinancirane plaće odnosno do  iznosa isplaćene potpore. 

Više pronađite: ovdje

 

Izvor: RIF, Porezna uprava, HGK

Foto: UHPA

 

Vaši komentari