Loading...

Pojam i naziv turističke agencije

03.06.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Zanimljivo je da se Zakonom o pružanju usluga u turizmu oštro sankcioniraju sve pravne i fizičke osobe koje ne koriste naznaku turistička ili putnička agencija kao pobližu naznaku djelatnosti sukladno odredbama Zakona. Međutim, istovremeno se ne sankcioniraju one koje u svojim nazivima koriste izraze tours i travel, a ne bave se uopće pružanjem usluga turističke agencije

Zakon o pružanju usluga u turizmu definira turističku agenciju kao trgovačko društvo, trgovca pojedinca,obrtnika ili njihovu organizacijsku jedinicu koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista8.

Time je uvaženo mišljenje teoretičara da je prihvatljivije moderne agencije nazivati turističkim nego kao do sada, putničkim agencijama. Za očekivati je da će to izazvati i naknadnu izmjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti, ali je Zakonom o pružanju usluga u turizmu omogućeno zadržavanje naziva putnička agencija kao pobliže oznake djelatnosti onim turističkim agencijama koje to žele.

Općenito, naznaka turistička agencija, ili kako je ranije rečeno, iznimno i putnička agencija, obvezno se koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti9. To znači da trgovačka društva koja se između ostalih djelatnosti bave i poslovima turističke agencije moraju naznaku turistička ili putnička agencija uvrstiti u tvrtku. Uvijek postoji mogućnost da takva poduzeća osnuju novo trgovačko društvo koje će pružati samo usluge turističke agencije, posebice što Zakon o pružanju usluga u turizmu izričito dopušta korištenje stranih naziva tours i travel u tvrtkama turističkih agencija10.

Ove se odredbe odgovarajuće primjenjuju i kod upisa u obrtni registar. Svojim mišljenjem od 18. svibnja 2009. godine11 Ministarstvo turizma iznijelo je stav da turistička agencija u svojem poslovanju može rabiti samo tvrtku (naziv) turističke agencije koja je upisana u sudski ili obrtni registar i koja je stoga navedena i u rješenju o ispunjavanju uvjeta za turističku agenciju. U praksi to znači da nema mogućnosti poslovanja pod drugim nazivom (tvrtkom) od onog koji je upisan u sudski odnosno obrtni registar. Dodatno, istaknuto je mišljenje da se riječi tours i travel smatraju uobičajenim riječima u hrvatskom jeziku u smislu članka 20. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima12, jer su u sudski registar upisane slične tvrtke trgovačkih društava pa tako i turističkih agencija.

Zanimljivo je da se Zakonom o pružanju usluga u turizmu oštro sankcioniraju sve pravne i fizičke osobe koje ne koriste naznaku turistička ili putnička agencija kao pobližu naznaku djelatnosti sukladno odredbama Zakona. Međutim, istovremeno se ne sankcioniraju one koje u svojim nazivima koriste izraze tours i travel, a ne bave se uopće pružanjem usluga turističke agencije. Izmjenama i dopunama Zakona izvršenim 2010. godine utvrđene su i dodatne obveze turističkim agencijama koje uz naziv žele koristiti naznake DMC (destinacijska menadžment kompanija) i PCO (profesionalni organizator kongresa)13.

Ministar tako može pravilnikom propisati posebne uvjete glede opremljenosti i osoblja turističke agencije pod kojima se turističkoj agenciji može odobriti da uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije koristi i kratice uobičajene u agencijskom poslovanju: DMC (trgovačko društvo za upravljanje destinacijom) i/ili PCO (profesionalni organizator kongresa). Takvo odobrenje na zahtjev turističke agencije izdaje ministar. Valja naglasiti da do dana objave ovog teksta nadležni ministar nije pravilnikom propisao te posebne uvjete. 

8  Vidi članak 5. ZPUT-a
9  Vidi članak 8. stavak 1. ZPUT-a
10  Vidi članak 8. stavak 3. ZPUT-a
11  Klasa: 011-01/09-03/11, ur. broj: 529-04-09-02
12  Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, i 146/08
13  Vidi članak 8. stavak 4. ZPUT-a

Izvor: Priručnik za zaposlene u turističkim agencijama 2015. – Tekst: Pružanje usluga turističkih agencija temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu

Vaši komentari