Loading...

Skupština UHPA-e 18. lipnja 2015.: Izbori i izmjene Statuta

09.06.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Na sjednici u Zagrebu održat će se izbori za tijela UHPA-e, za koje je otvoren kandidacijski postupak, a usvajat će se i novi Statut UHPA-e. Rok za podnošenje kandidatura je 15. lipnja do 11 sati. Kandidature zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati

Sjednica Skupštine UHPA-e održat će se 18. lipnja u 11 sati u zagrebačkom hotelu Westin. Na Skupštini će se održati izbori za tijela UHPA-e: predsjednik, upravni odbor i nadzorni odbor. Kandidature s cjelovitom dokumentacijom potrebno je dostaviti uredu UHPA-e najkasnije 72 sata prije početka sjednice Skupštine, odnosno 15. lipnja 2015. do 11 sati.

Potencijalnim kandidatima preporučuje se da dokumentaciju dostave i prije krajnjeg roka kako bi se provjerila ispravnost kandidatura.  Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Sva dokumentacija mora sadržavati originalne potpise i pečate, a uredu UHPA-e se dokumentacija može dostaviti putem e-maila, faksa, pošte ili osobno u uredu UHPA-e. Važno je spomenuti kako se ne uzima u obzir trenutak slanja, nego primitka dokumentacije! Kandidature koje ured UHPA-e ne zaprimi 72 sata prije održavanja Skupštine neće se razmatrati.

Izmjene Statuta UHPA-e

Nastavno na održani Forum za članove UHPA-e te zakonske obveze udruga o usklađivanju Statuta sa Zakonom o udrugama i pravovremenom podnošenju zahtjeva za upis promjena nadležnom uredu državne uprave, na sjednici Skupštine ujedno će se raspravljati o novom Statutu UHPA-e. Podsjetimo, sve udruge dužne su uskladiti statute sa Zakonom o udrugama do 1. listopada, a na sjednici UHPA-e 18. lipnja još uvijek važi sadašnji Statut UHPA-e.

Prijave na 31. sjednicu Skupštine UHPA-e strukovne udruge i 26. sjednicu Skupštine UHPA-e udruge poslodavaca

Redovnim članovima UHPA-e na sjednicu u Zagrebu poslan je poziv  s potrebnim obrascima te je prijavnicu za Skupštinu potrebno ispuniti odmah i vratiti uredu UHPA-e na mail uhpa@uhpa.hr ili faks 01/236 0655, a najkasnije do 16. lipnja 2015.

Dodatne informacije o kandidacijskom postupku i materijali za sjednicu dostupni su na uhpa.hr u kategoriji Za članove, rubrika Skupština. (mt,np)

Vaši komentari