Loading...

Usluge turističkog zastupnika

20.05.2015
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova turistički zastupnik obvezan je dostaviti ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije nadležnom ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije

Turistički zastupnik je fizička osoba koja u odredištima putovanja zastupa turističku agenciju koja organizira putovanja (paket-aranžman) pred davateljima usluga i klijentima94. Kako to u Zakonu ne stoji eksplicitno, može se postaviti pitanje vrijede li u smislu odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu za turističke zastupnike domaćih agencija u inozemstvu iste odredbe. Usluge, koje zastupnici domaćih agencija pružaju u inozemstvu, nisu obuhvaćene odredbama ovog Zakona, jer se ne pružaju na području Republike Hrvatske, pa su u nadležnosti vlasti zemlje u kojoj se te usluge pružaju. Tako se i Zakonom o pružanju usluga u turizmu reguliraju ovlaštenja i poslovi turističkih zastupnika koje svoje poslove obavljaju u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštenja i poslovi turističkog zastupnika su95:
• štititi interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davatelja usluga
• pružati obavještenja i upute putnicima kod izvršenja programa putovanja i dodatnih usluga
• u ime i za račun organizatora putovanja za korisnike paket-aranžmana pribavljati dodatne usluge (izleti, kulturne i športske priredbe i sl.) predviđene utvrđenim programom putovanja, a prema dobivenim ovlaštenjima
• obavljati i druge poslove potrebne za zaštitu interesa putnika i organizatora putovanja.

Posebno treba obratiti pažnju da je ovlaštenje za pribavljanje dodatnih usluga korisnicima paket-aranžmana vezano uz okvire ranije objavljenog programa putovanja koji je sastavni dio ugovora o paket-aranžmanu.

Najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova turistički zastupnik obvezan je dostaviti ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije nadležnom ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije96. Ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije s turističkim zastupnikom može sklopiti turistička agencija koja organizira paket-aranžman ili druga turistička agencija na zahtjev turističke agencije koja organizira paketaranžman. Turistička agencija koja je sklopila ugovor o turističkom zastupanju s turističkim zastupnikom dužna je pisano izvijestiti davatelje usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama.


94 Vidi članak 42. ZPUT-a
95 Vidi članak 43. ZPUT-a
96 Vidi članak 42. stavak 2. ZPUT-a


Izvor: Priručnik za zaposlene u turističkim agencijama 2015. – Tekst: pružanje usluga turističkih agencija temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 

Vaši komentari