Loading...

Veljko Ostojić: Nismo slučajno najuspješniji na Mediteranu

18.02.2013
UHPA
Podijeli
Pošalji na mail

Članak je uspješno poslan na upisanu adresu.

Greška prilikom slanja, molimo pokušajte ponovo.

Cilj Hrvatske je da u manje od deset godina postane jedna od dvadeset najkonkurentnijih turističkih zemalja svijeta. Na pitanja o tome kako će se postići željeni napredak i kolika je u tome uloga turističkih agencija, odgovara ministar turizma Veljko Ostojić

Razgovarala: Nikolina Plavčić

Foto: Ministarstvo turizma

Prošla 2012. godina, srušila je sve rekorde po broju dolazaka i noćenja turista. Često se može čuti komentar da je tome tako zbog delikatne situacije na tržištima poput Španjolske, Grčke, Tunisa te da su potrebne temeljite promjene kako bi hrvatski turizam nastavio uzlazno i nakon oporavka konkurentnih tržišta. Kako komentirate takve poruke?

Prošlogodišnje brojke i činjenica da je Hrvatska imala najveći rast turističkog prometa na Mediteranu, posljedica je niza aktivnosti koje su bile realizirane na, prije svega, inozemnim turističkim tržištima, ali i spleta objektivnih okolnosti koje su nam išle u prilog. No, kako bismo još kvalitetnije upravljali svojom turističkom budućnošću, pripremili smo, a Vlada RH je i usvojila, Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine u kojoj je naveden naš glavni cilj – ući među 20 svjetski najkonkurentnijih zemalja. Vjerujem kako je ovo izazovan, ali ostvariv cilj. Ono što nam treba su novi proizvodi, sadržaji, novi motivi dolazaka, a mislim da smo sve to jasno definirali u Strategiji. Pred nama je samo još usvajanje u Hrvatskom saboru te implementacija, odnosno volja svih struktura turističkog sektora da Strategija bude provedena u djelo. Pred nama je i ulazak Hrvatske u Europsku uniju koji nam otvara mogućnost za financiranje turističkih projekata iz fondova EU, i tu priliku nikako ne smijemo propustiti.

Koliko su, prema Vašem mišljenju, turističke agencije važne za razvoj turizma u Hrvatskoj?

Turističke agencije važna su karika u ostvarenju turističkih rezultata. Prošle se godine Hrvatska smjestila na vrh najuspješnijih turističkih zemalja Mediterana, što nije rezultat puke slučajnosti ili sreće. Hrvatski turizam rezultat je kvalitetne suradnje države i njezinih partnera koje kroz svoj rad i aktivnosti pridonose stvaranju uspješne turističke priče o našoj zemlji.

Zemlja smo prekrasne prirode, bogate povijesti i tradicije, ali isto tako ljubaznih domaćina i predanih turističkih radnika, između kojih svakako valja istaknuti i turističke agencije. Sve to uvelike doprinosi ostvarenju turističkih uspjeha. Turistički djelatnici, odnosno svi oni koji su u direktnom kontaktu s turistima imaju ogroman doprinos u turizmu jer u očima naših posjetitelja predstavljaju Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svim iskrenim, marljivim i predanim turističkim djelatnicima, zahvaljujući kojima strani turisti iz Hrvatske odlaze s pričama koje pamte cijeli život, ali se isto tako i ponovno vraćaju u našu prekrasnu zemlju.

Kojim će konkretnim mjerama Ministarstvo turizma utjecati na konkurentnost turističkih agencija?

Kako bi olakšali i pojednostavili pružanje usluga u turizmu, uz istovremeno osiguravanje još kvalitetnije zaštite potrošača i obavljanje djelatnosti, pripremljene su izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu. Izmjene se u jednom dijelu odnose na usluge koje su Zakonom definirane kao usluge turističke agencije pa su tako definirani pojam i uvjeti poslovanja internet agencije i agencije za neposredno pružanje usluga, te su pojednostavljeni uvjeti poslovanja turističkih agencija. Izmjenama se također definiraju i neke usluge u turizmu koje su se u praksi pokazale kao nužne, a do sada nisu bile detaljno definirane. S ciljem dodatnog jačanja posebnih oblika turizma, koji će predstavljati sve značajniji segment turističke potražnje u Hrvatskoj, izmjene detaljnije definiraju pojedine turističke usluge u zdravstvenom, pustolovnom i kongresnom turizmu. Primjerice, proširuje se krug subjekata koje mogu pružati usluge zdravstvenog turizma. Međutim, predložene izmjene treba tek formulirati i poslati u Vladinu proceduru.

U kojoj je mjeri, bez razvoja destinacijskih menadžment kompanija, moguće repozicionirati imidž Hrvatske kao destinacije sunca i mora te razviti niz novih turističkih doživljaja u predsezoni i posezoni, naročito na kontinentu?

Kompanije i organizacije za upravljanje destinacijama od iznimno su velike važnosti za budućnost hrvatskog turizma. Sunce i more zasigurno će ostati naš vodeći turistički proizvod, ali Strategijom razvoja turizma definirano je deset proizvoda koje moramo razvijati kao nove motive dolazaka. I privatni sektor i turističke zajednice, te jedinice regionalne i lokalne samouprave trebaju biti uključene u proces destinacijskog upravljanja kako bi došlo do razvoja destinacija, a upravo je u Programu rada HTZ-a za ovu godinu izdvojeno 2,25 milijuna kuna za razvoj DMC-a i 2,25 milijuna kuna za razvoj DMO-a.

Također, shvaćajući važnost obrazovanja u turizmu, ove je godine HTZ za edukaciju zaposlenika u glavnom uredu, turističkim zajednicama i cjelokupnoj turističkoj industriji izdvojio 2000 % više sredstava nego prošle godine.

Gosti s dalekih tržišta (SAD-a, Rusije, Kine, Japana) u pravilu u Hrvatsku dolaze organizirano, a pri tome koriste usluge domaćih receptivnih agencija. Koje konkretno promidžbene aktivnosti HTZ-a mogu očekivati hrvatske receptivne agencije kao potporu u osvajanju spomenutih tržišta?

Sve promotivne aktivnosti, pa tako i za spomenuta tržišta, definirane su Programom rada HTZ-a za 2013. godinu u kojoj su planirani nastupi na sajmovima i poslovne radionice, offline i online oglašavanje, oglašavanje u promotivnim kampanjama i promotivnim kanalima turoperatora i zračnih prijevoznika te studijska putovanja novinara i agenata.  U 2013. planirano je oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i promotivnim kanalima turoperatora i zračnih prijevoznika koji imaju programe i na tržištu Rusije i izvaneuropskih tržišta, a sukladno kandidiranim programima oglašavanja turoperatora i zračnih prijevoznika.

Hrvatska turistička ponuda će se na dalekim tržištima ove godine predstavljati putem turističkih sajmova, poslovnih radionica, prezentacija lokalnim agentima, ali isto tako i putem offline i online oglašavanja na portalima i društvenim mrežama te vanjskog oglašavanja. Ove je godine, naglasak u promociji hrvatskog turizma stavljen na B2B poslovne radionice te na moderne oblike komunikacije, odnosno Internet koji postaje sve snažnije i prisutnije sredstvo prenošenja poruka.

Uz sve spomenute aktivnosti na inozemnim tržištima, u 2013. godini će se također u Hrvatskoj organizirati Buy Croatia, studijsko putovanje na koje se pozivaju predstavnici turoperatora i turističkih agencija i koje završava poslovnom radionicom s hrvatskim partnerima (hoteli, agencije). U planu je jedna Buy Croatia radionica za kontinent i jedna za primorsku Hrvatsku.

U kojoj mjeri smatrate da će ulazak Hrvatske u EU utjecati na rezultate hrvatskog turizma u cijelosti i kako će Hrvatska to iskoristiti u svojim promidžbenim kampanjama?

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju usred glavne turističke sezone, naša je velika prilika jer ćemo biti pod značajnom pozornošću svijeta i to moramo kvalitetno iskoristiti kako bismo se najbolje predstavili  svijetu te ispričali najljepšu priču o Hrvatskoj, kao o zemlji prirodnih ljepota, ljubaznih domaćina i bogatih sadržaja. S obzirom da većina stranih turista u Hrvatsku dolazi upravo iz Europske unije, Hrvatske je, što se tiče turizma, već odavno dio „europske obitelji“, no  formalnim ulaskom protok ljudi i kapitala bit će dodatno pojednostavljen i osnažen pa će se i Hrvatska doživljavati kao domaće i još pristupačnije tržište. Iako sam ulazak Hrvatske u Europsku uniju neće imati neki značajan direktan utjecaj na odluku turista da svoj odmor provedu upravo u Hrvatskoj, druge mogućnosti koje nam donosi članstvo u EU, a prije svega mislim na korištenje sredstava iz fondova EU svakako će pozitivno utjecati na jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma, a samim time indirektno i na rast turističkog prometa. 

Vaši komentari