Loading...

EU projekti

SUSTOUR - Promicanje održivosti u poslovanju europskih turoperatora

Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera projekta.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci (početak 16.09.2020.)

PROCIJENJENI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 1.331.943, 24 EUR

IZNOS POTPORE: 75% prihvatljivih troškova= 998 956.28 EUR; 25% doprinos partnera=332.986,96 EUR

Partneri:

1. Europski centar za eko i agroturizam (ECEAT), Nizozemska

2. Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja (ECTAA), Belgija

3. FUTOURIS, Njemačka

4. Nizozemsko udruženje turoperatora (ANVR), Nizozemska

5. Udruženje danskih putničkih agencija i turoperatora (DRF), Danska

6. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Hrvatska

7. Korporativno udruženje specijaliziranih putničkih agencija, Španjolska

SUSTOUR ima za cilj poticanje kapaciteta i vještina 175+ organizatora putovanja (MSP-malih i srednjih poduzeća) kroz provedbu obuke, sustava upravljanja, standarda i rješenja, što će poboljšati njihovo održivo upravljanje i učinkovitost te otvoriti nove tržišne mogućnosti.

Ciljevi i aktivnosti

Konkretno, projekt želi:

1. Ažurirati postojeće standarde, alate za obuku i (online) implementaciju za učinkovitu primjenu održivosti turoperatora i njihovog lanca opskrbe. Bit će obučena skupina od 45 savjetnika i revizora iz 12 različitih zemalja.

2. Razviti standarde, obuke, alate i kriterije za smanjenje i bolje upravljanje emisijom ugljika i plastikom, dva ključna utjecaja turističkog sektora na okoliš. Razvit će se posebni alati za upravljanje emisijom ugljika u izletničkim program (obalni).

3. Angažirati i izgraditi kapacitete kritičnog broja MSP organizatora putovanja putem kombiniranog pristupa obuci (obuka u učionici, online, webinari, video seminari). Bit će odabrano više od 175 malih i srednjih poduzeća koja će imati koristi iz šireg programa izravne financijske potpore.

4. Obučiti 120 turoperatora u skladu sa 100+ najboljih praksi putem terenskog, grupnog i daljinskog podučavanja. Tvrtke će izraditi detaljno izvješće o održivosti.

5. Neovisno procijeniti i certificirati turoperatore na temelju međunarodnih standarda. Kao rezultat, očekuje se da će 120 turoperatora ishoditi osnovni Travelife Partner certifikat, a 60 turoperatora ishodit će Travelife Certified certifikat, od čega najmanje 10+ registraciju u EMAS* sustavu.

6. Razviti i primijeniti metodologiju i online alat za certificiranje održivosti izleta uključivanjem dobavljača izleta, uključujući (lokalni) prijevoz, aktivnosti (npr. vožnja brodom, ronjenje, razgledanje grada), hranu i usluge vođenja. Primijenit će se u praksi među 150+ izleta koji uključuju procjenu 2.000 dobavljača turoperatora.

7. Uspostaviti tržišne veze i odgovarajuće financijske koristi za podržana MSP-a i distribuirati rezultate projekta širem turističkom sektoru putem mreža projektnih partnera.

8. Omogućiti učinkovitu provedbu SUSTOUR-a koji uključuje sve projektne partnere i vanjske dionike, što dovodi do planiranog učinka, ishoda i rezultata projekta SUSTOUR te detaljno izvijestiti o rezultatima i učinku pružene financijske potpore.

Dokumenti:

SUSTOUR letak 

 

SUSTOUR sufinancira Europski program COSME čiji je cilj povećati konkurentnost i održivost europskih malih i srednjih poduzeća.

------

*EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja te unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša.

Uključivanje organizacija u sustav EMAS je dobrovoljno i dostupno svim ekonomskim sektorima (javnim i privatnim djelatnostima), odnosno pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima.