Loading...

Projekti

 

 

DMK

Destinacijske menadžment kompanije od iznimne su važnosti za imidž Hrvatske i atraktivnost hrvatskog turizma. Cilj ove specijalizacije je podizanje kvalitete i profesionalnosti pri pružanju usluga turističkih agencija te stvaranje baze agencija koje ćemo s ponosom preporučiti europskom i svjetskom tržištu. Agencije specijalisti za destinacijski menadžment ispunjavanjem kriterija dokazivali su svoju stručnost i kompetencije za stjecanjem naziva DMC specijalist. Jedan, nama osobito važan, kriterij je i poticanje cjeloživotnog obrazovanja djelatnika turističkih agencija te konstantno ulaganje u ljudske resurse. Kontinuirani rad, praćenje i evaluacija ključ su uspjeha i temelj kvalitetne ponude. Agencije koje su svojim kreativnim i profesionalnim pristupom pri izradi svoje ponude uspjele turizam pretvoriti u industriju doživljaja prave su destinacijske menadžment kompanije, a time i naši specijalisti. (kolovoz 2014.)

 

Turističke agencije specijalizirane kao Destinacijske menadžment kompanije (DMK) 2017./2018. godine su:


Arx d.o.o. – Amber travel (for Istria region and Kvarner region)

Rubeši 107, 51215 Kastav
Telefon: +385 51 687532 
E-mail: info@ambertravel.hr

 

Almissa - Larus d.o.o. (for Split-Dalmatia County)

Punta 6, Galeb d.d., 21310 Omiš
Telefon: +385 21 864596 
E-mail: almissa-larus@galeb.hr
 
 
 

Atlantis travel d.o.o. (for Slavonia region)

Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4811155 
E-mail: zagreb@atlantis-travel.hr

 

Atlas Rabac d.o.o. (for Istria region)

Ulica Svetog Andrije 4, 52221 Rabac
Telefon: +385 52 872268
E-mail: atlas-rabac@pu.t-com.hr

 

Eklata d.o.o.  (for school trip travel)

Osječka 11, 21000 Split
Telefon: +385 21 544232
E-mail: info@eklata.com

 

Fiore d.o.o. (for Istria region, adventure travel and gourmet travel)

Mate Vlašića 6, 52440 Poreč
Telefon: +385 52 431397
E-mail: info@fiore.hr

 

Ilijada d.o.o. (for gourmet travel)

Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split
Telefon: +385 99 5752754
E-mail: info@croatia-food-and-wine.com

 

Ilirija d.d. – Ilirija Travel, (for Zadar County)

Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na moru
Telefon: +385 23 383556
E-mail: sales@ilirija-travel.com

 

M-G Express d.o.o., (for Istria region and Kvarner region)

Brajkovići bb, 52352 Kanfanar
Telefon: +385 52 848149
E-mail: info@mgexpress.hr

 

Molaris Travel DMC d.o.o, (for Kvarner Region)

Dubašljanska 76, 51511 Malinska
Telefon: +38551859951
E-mail: info@molaris.com.hr

 

Olivari d.o.o., (for cycling tours) 

Dubašljanska 111, 51511 Malinska
Telefon: +385850000
E-mail: info@olivari-travel.com

 

Omnivia – Kaštil Slanica (for Dalmatia-Split region and gourmet travel)

Poljički trg 2, 21310 Omiš
Telefon: +385 21 862238
E-mail: info@omnivia.hr

 

Shuttle d.o.o. – travel agency (for gourmet travel)

Ruđera Boškovića 15-Kaleta 1, 21000 Split
Telefon: +385 98234913
E-mail: info@shuttle.hr

 

Sunturist d.o.o.  (for city of Novalja, island of Pag)

Ul. S. S. Kranjčevića 1, 53291 Novalja
Telefon: +385 53 661211
E-mail: info@sunturist.com

 

Val S.H.L. d.o.o. (for island of Lošinj)

V. Nazora 29, 51551 Veli Lošinj
Telefon: +38551236604
E-mail: val@val-losinj.hr

 

Ventula travel d.o.o. (for Split - Dalmatia county and gourmet travel)

Kralja Zvonimira 14/IV, 21000 Split
Telefon: +385 21 771148
E-mail: info@ventula-travel.com

 

Uniline d.o.o. (for Dalmatia-Dubrovnik region, Dalmatia-Split region, Dalmatia-Šibenik region, Dalmatia-Zadar region, Istria region, Kvarner region and city of Zagreb)

S. Dobricha 16, 52100 Pula
Telefon: +385 52 390000
E-mail: uniline@uniline.hr

 


 

Važnost specijalizacije

Cilj DMK specijalizacije je stvaranje baze agencija koje će UHPA s ponosom preporučiti europskom i svjetskom tržištu

Piše: Vesna Pritchard, potpredsjednica UHPA-e i voditeljica radne skupine DMK

travanj 2014.

Pojam destinacijskog menadžmenta pojavio se u turističkoj industriji još prije dvadesetak godina kao rezultat novih trendova, načina putovanja i sve složenijih zahtjeva turista u smislu potrebe za kreiranjem sadržaja koji će pružiti vrijednost više. U tom su smislu turističke agencije, kao nositelji organiziranog turističkog prometa, odgovorile na zahtjeve tržišta i javila se potreba za inovativnijim pristupom koji se razlikuje od klasičnog paket-aranžmana ili jednostavnije posredničke uloge ili pak uloge turoperatora.

Takav je pristup industrije doživljaja primorao brojne postojeće agencije, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, da svoj put usmjere ka kreiranju dodatnih sadržaja za modernog putnika. Osim postojećih agencija, razne inovativne programe ponudilo je i više manjih novonastalih agencija, često specijaliziranih za tržišta posebnih interesa. Za takav pristup nužna su posebna znanja, kao i uska suradnja svih dionika destinacijskog menadžmenta.

Agencije koje su uspjele zatvoriti krug poslovnih procesa od izrade programa, distribucije i prodaje te u konačnici do realizacije programa, prave su destinacijske menadžment kompanije. No, poznato je i da taj naziv rado koriste i neke agencije koje ga ne zaslužuju.

Ne treba posebno napominjati koliko je važan imidž destinacijskih menadžment kompanija za cjelokupan imidž Hrvatske i atraktivnost hrvatskog turizma, s posebnom ulogom u najbolnijim pitanjima produženja sezone. Zbog toga se javila potreba za specijalizacijom agencija, potreba za pomoći hrvatskim turističkim agencijama da postanu i ostanu prave destinacijske menadžment kompanije.

Prvi korak bio je okupljanje radne skupine unutar UHPA-e i postavljanje kriterija za specijalizaciju. Kako se radi o vrlo širokom području koje može biti obuhvaćeno prema raznim kriterijima, zauzeli smo teritorijalni i proizvodni princip i postavili temeljne kriterije koje bi agencija trebala zadovoljiti kako bi dobila svoj zasluženi naziv destinacijske menadžment kompanije.  

Osim kriterija specijalizacije, nužno je bilo postaviti etički kodeks koji nalaže agencijama da posluju prema pravilima struke i svim zahtjevima koje Europa pred nas postavlja, posebno u području profesionalnog poslovanja, ravnopravnosti i održivosti. Cilj ove specijalizacije je stvaranje baze agencija koje će UHPA s ponosom preporučiti europskom i svjetskom tržištu. No, smisao nije u slovu na papiru već na „živoj listi“ agencija partnera specijaliziranih prema raznim kriterijima, cjeloživotnom obrazovanju zaposlenih u agenciji, kao i stalnom pronalaženju novih izazova i priča, novih vrijednosti i doživljaja koji kontinuirano podliježu internoj (strukovnoj) i eksternoj evaluaciji. (travanj 2014.)

Turističke agencije specijalizirane za Arheološki turizam 2017./2018. godine su: