Loading...

Za članove

 

 

Zračna pitanja 2.dio

IATA savjet o identifikaciji agenata u PaxIS-u (Passenger Intelligence Services) poslan udrugama putničkih agencija

IATA je udrugama putničkih agencija poslala pismo sa savjetima koji se tiču IATA-inog zahtjeva da se agenti identificiraju kroz PaxIS. ECTAA i GEBTA nisu direktno primile spomenuto pismo. U pismu se IATA referira na EU pravo tržišnog natjecanja i smatra da udruge ne bi trebale utjecati na odluke svojih članova na bilo koji način jer svaka agencija treba samostalno odlučiti o pojedinim prijedlozima.

ECTAA se slaže s IATA-inom izjavom, međutim isto tako smatra da je dužnost svake udruge agencija, pa tako i njih, na informiranje svojih članova o važećem zakonodavstvu Europske unije i postupaka u tijeku koji se tiču IATA pisma. Osim toga, ukoliko IATA šalje pismo na udruge putničkih agencija, tada sutomatski stvara potrebu da udruga svoje članove izvještava o ovom predmetu. Više detalja o navedenome, nalazi se u ECTAA-inom dopisu.

Za podsjetnik:

IATA je 16. ožujka agenatima kroz BSPlink poslala napomenu koja objašnjava da su putničke agencije identificirane u PaxIS-u i DDS-u (Direct Data Service) koje IATA nudi te da Europska komisija od IATA-e zahtjeva pojedinačne ugovore sa svakom agencijom za nastavak prikazivanja u PaxIS-u i DDS-u.
IATA-ina napomena daje agentima sljedeći izbor:

  • u roku od 45 dana pristati ili odbiti ponudu, odnosno složiti se/ ne složiti s identificiranjem u PaxIS-u i DDS-u

  • Pitajte za više informacija

Čini se da će IATA uzeti u obzir kako je agent pristao na identifikaciju ukoliko se u roku od 45 dana ne složi s ponudom. ECTAA će se glede ovih bilješki raspitati kod Europske komisije i IATA-e direktno.

 

Ažurirana crna lista avioprijevoznika

4. travnja 2012. u službenom glasilu Europske unije objavljena je ažurirana crna listaavioprijevoznika koji imaju zabranu poslovanja unutar EU, a koja je stupila na snagu 5. travnja 2012. Lista avioprijevoznika dostupna je na svim službenim jezicima EU. Posebno se upozoravaju turističke agencije i turoperatori iz zemalja EU na koje se odnosi Regulativa 2111/2005 kako svojim putnicima obavezno moraju ukazati na ovu listu.

 

Mišljenje Europskog suda pravde (ECoJ): slučaj C-22/11 – kompenzacija je nužna u slučaju odbijanja boardinga

U slučaju C-22/11, Europski sud pravde mora odgovoriti na pitanja Vrhovnog suda Republike Finske o slučaju uskraćenog boardinga: Nakon štrajka osoblja zračne luke u Barceloni 28. srpnja 2006, planirani let zračnog prijevoznika Finnair u 11:40 iz Barcelone za Helsinki morao je biti otkazan. Dakle, Finnair je odlučio izmijeniti svoje letove, tako da putnici za otkazani let ne bi trebali predugo čekati,  što je za sobom povuklo niz drugih posljedica.

U svom mišljenju dostavljenom 19. travnja 2012. o predmetu C-22/11, odvjetnik europskog suda pravde (ECoJ) zaključio je da zračni prijevoznik mora nadoknaditi štetu putniku ako mu je uskraćen/odbijen boarding radi odgode njegovog leta koji je uslijedio nakon štrajka u zračnoj luci, a koji se dogodio dva dana ranije i koji je imao utjecaj na prethodni let.

Finalna presuda Europskog suda pravde bit će donesena tijekom godine, a cjelokupni tekst glede ovog slučaja možete pročitati ovdje

Više detalja nalazi se u ECTAA-inom dopisu kojeg možete preuzeti ovdje.

 

Nacrt izvješća o prijedlogu „Direktive o EU PNR“ (Passanger name record)

Za podsjetnik: Europska komisija je dana 2. veljače 2011. usvojila prijedlog za "Direktivu o uporabi PNR-a za sprječavanje, otkrivanje, istragu i procesuiranje terorističkih kaznenih djela i teških kaznenih djela". 

Ova Direktiva obvezuje prijevoznike na prijenos podataka nacionalnim vlastima. 27. veljače 2012. na LIBE odboru (The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) razmatrat će se nacrt izvještaja izvjestitelja Europskog parlamenta o prijedlogu „Direktive o EU PNR-u“.

Nacrt predlaže da se PNR (passanger name record) definiraju kao podaci koji su od strane zrakoplovne kompanije prikupljeni i sačuvani elektroničkim putem u njihovom normalnom tijeku poslovanja, a u skladu s ECTAA položajem.

27. ožujka 2012. LIBE odbor glasovao je u korist novog EU-američkog sporazuma o PNR transferima. Pristanak Europskoga parlamenta bio je potreban kako bi novi PNR sporazum postao valjan. Sporazum će se staviti na konačno glasovanje na plenarnoj sjednici 19. travnja 2012.godine. ECTAA-in dopis s više detalja možete preuzeti ovdje.

 

Mišljenje Europskog suda pravde: slučaj C-12/11 - zrakoplovne kompanije moraju preuzeti brigu o putnicima čak i u izvanrednim okolnostima poput vulkanske prašine

Za podsjetnik: slučaj C-12/11 odnosi se na tužbu koju je putnik podnio protiv Ryanaira koji je otkazao let radi erupcije vulkana na Islandu u travnju 2010.

U svom mišljenju dostavljenom 22. ožujka 2012. u predmetu C-12/11, odvjetnik Europskog suda pravde zaključio je da zatvaranje zračnog prostora zbog erupcije vulkana predstavlja "izvanredne okolnosti". Zrakoplovna kompanija nije dužna platiti naknadu, ali mora osigurati zbrinjavanje putnika čiji su letovi otkazani. Više detalja nalazi se u ECTAA-inom dopisu kao i priopćenju za medije.

 

Pritužba na IATA dopis o identifikaciji agenata u PaxIS-u / DDS-u

Nastavno na prethodne obavijesti o IATA dopisu o identifikaciji agenata u PaxIS-u / DDS-u, ECTAA je primila odgovor na pitanje o pojašnjenju izjave kojom IATA tvrdi da agencija koja odbije identifikaciju u PaxIS-u i DDS-u neće utjecati na njezinu mogućnost za sudjelovanje u BSP-u. Detaljan IATA-in odgovor možete pročitati u ECTAA-inom dopisu.

- IATA je izjavila kako može zahtijevati alternativno financiranje (od agenata) ukoliko se vrijednost PaxIS-a i DDS-a smanje zbog nedostatka agencijske identifikacije.
- ECTAA će svoje komentare na IATA odgovor podnijeti Europskoj komisiji do 1. travnja 2012. nakon čega će izvijestiti članove o njenom odgovoru

 

IATA dopis o identifikaciji agenata u PaxIS-u (Passenger Intelligence Services) – nove informacije

Za podsjetnik: IATA je 16. ožujka agenatima kroz BSPlink poslala napomenu koja objašnjava da su putničke agencije identificirane u PaxIS-u i DDS-u (Direct Data Service) koje IATA nudi te da Europska komisija od IATA-e zahtjeva pojedinačne ugovore sa svakom agencijom za nastavak prikazivanja u PaxIS-u i DDS-u - IATA-ina napomena dala je agentima sljedeći izbor:

  • u roku od 45 dana pristati ili odbiti ponudu, odnosno složiti se/ ne složiti s identificiranjem u PaxIS-u i DDS-u

  • Pitajte za više informacija

IATA je potvrdila kako agencija koja odbije identifikaciju u PaxIs-u i DDS-u neće utjecati na njezinu mogućnost za sudjelovanje u BSP-u. S obzirom na nejasnoću ove izjave, ECTAA će tražiti IATA-u da istu razjasni.
Europska komisija ocjenjuje pismo kao pozitivan razvoj događanja i neće intervenirati u ovoj fazi.Glavni put naprijed leži u podizanju svijesti agencija o IATA dopisu te o njihovoj mogućnosti da odbaci ponudu, a da istodobno nastaviti sudjelovati u IATA programu. Više detalja možete pronaći u ECTAA-inom dopisu

 

Izvješće sa sastanka predstavnika ECTAA-e i Odbora za mobilnost i prijevoz unutar Europske komisije (DG MOVE) 19.ožujka 2012.

Glavni ishod sastanka održanog između Odbora za mobilnost i prijevoz unutar Europske komisije (DG MOVE) i predstavnika ECTAA je sljedeći: 

- Zaštita putnika od insolventnosti aviokompanija:

Za podsjetnik: Europska komisija uvidjela je kako Uredba 1008/2008 koja pruža mogućnost financijskog praćenja europskih zračnih prijevoznika, ne sprječava stečajeve zrakoplovnih kompanija niti štiti putnike u slučaju stečaja. Stoga Europska komisija podupire mogućnost samoregulacije za zrakoplovne kompanije te je zamolila njihove predstavnike da daju svoje prijedloge mogućih rješenja.

Na sastanku 19.ožujka 2012. predstavnici ECTAA-e susreli su se s voditeljem odjela Unutarnjeg tržišta za zračni prijevoz unutar DG MOVE-a (The Directorate-General for Mobility and Transport) koji i dalje s Odjelom za prava putnika i DG JUST-om (DG JUSTICE) koordinira stav, a kako bi odlučili na koji se način nositi sa zaštitom putnika od insolventnosti aviokompanija.

Stavovi odjela Unutarnjeg tržišta za zračni prijevoz su kako neće biti lako, a možda niti razumno, rješavati ovaj problem kroz zakonodavstvo.

- Transparentnost cijena avionskih karata

Europska komisija će ​​sredinom 2012. godine odlučivati na koji će se način baviti transparentnošću cijena avionskih karata

 - Pritužbe glede IATA PaxIS-a i sličnih proizvoda

Glavna tema razgovora bila je prigovor ECTAA-e i GEBTA-e protiv IATA-a PaxIS (Passenger Intelligence Services) i sličnih proizvoda. Osim toga, Europska komisija je navela kako je IATA reagirala na prigovore glede gore navedenoga. IATA-in odgovor će vrlo skoro biti proslijeđen ECTAA-i i GEBTA-i na znanje.

 Više detalja možete pronaći u ECTAA-inom dopisu kojeg možete preuzeti ovdje.

 

„Malev“ – nove informacije

IATA nije agentima pružila potvrdu glede dogovora o refundaciji postignutom između IATA-e i Maleva. Malo je vjerojatno da će agenti dobiti ovu potvrdu prije 24. ožujka 2012. odnosno isteka roka za podnošenje zahtjeva stečajnom upravitelju. Prema prvotnom planu, Malev je trebao 23. ožujka 2012. IATA-i dostaviti popis odobrenih i odbačenih povrata. Agenti mogu razmotriti podnošenje zahtjeva u ime svojih klijenata izravno stečajnom upravitelju, čak i za povrat koji je već podnesen kroz BSPlink. Više detalja nalazi se u ECTAA-inom dopisu.

 

IATA dopis o identifikaciji agenata u PaxIS-u (Passenger Intelligence Services)

IATA će 16. ožujka agenatima kroz BSPlink poslati napomenu koja objašnjava da su putničke agencije identificirane u PaxIS-u i DDS-u (Direct Data Service) koje IATA nudi te da Europska komisija od IATA-e zahtjeva pojedinačne ugovore sa svakom agencijom za nastavak prikazivanja u PaxIS-u i DDS-u
- IATA-ina napomena daje agentima sljedeći izbor:

  • u roku od 45 dana pristati ili odbiti ponudu, odnosno složiti se/ ne složiti s identificiranjem u PaxIS-u i DDS-u

  • Pitajte za više informacija

- Čini se da će IATA uzeti u obzir kako je agent pristao na identifikaciju ukoliko se u roku od 45 dana ne složi s ponudom.

- ECTAA će se glede ovih bilješki raspitati kod Europske komisije i IATA-e direktno.

- Više detalja možete pronaći u ECTAA-inom dopisu u kojemu se nalaze opširne informacije o napomeni IATA-e

 

ECTAA-in odgovor na Javne konzultacije o konzultacijama vezanima uz prava putnika zračnog prijevoza

Europska komisija pokrenula je krajem 2011.godine velike javne konzultacije o pravima putnika avionskog prijevoza. Uredba 261/2004, koja je na snagu stupila 2005.godine, uvela je nova relevantna prava za putnike avionskog prijevoza, a koja se tiču uskraćenog boardinga, dugog kašnjenja ili otkazivanja leta.

Konzultacije za cilj imaju objediniti mišljenja dionika o mogućnostima za poboljšanje nedostataka koji su u prošlosti identificirani, a koji se odnose na primjenu i provedbu Uredbe 261/2004 te do određene mjere na Uredbu 889/2002 s osvrtom na neregularnosti glede prtljage.

ECTAA-ini FINALNI odgovori na javne konzultacije mogu se preuzeti ovdje.

 

Predmet: „Hahn Air“ i zaštita putnika od financijske insolventnosti aviokompanija

Zrakoplovna kompanija „Hahn Air“ nedavno je kontaktirala ECTAA-u i brojne njezine članove kako bi predstavila svoju poziciju i politiku rješavanja problema zaštite putnika od financijske insolventnosti.

Predstavnici Hahn Air-a i ECTAA-e sastat će se krajem ožujka ili početkom travnja kako bi razmijenili mišljenja o svojim prijedlozima glede zaštite putnika od financijske insolventnosti.

Dopis u kojemu se nalazi više detalja o stavovima Hahn Air-a možete preuzeti ovdje.

 

Sigurnosni podaci o putniku potrebni za letove koji prolaze kroz zračni prostor Sjedinjenih Američkih Država

„US Transportation Security Administration“ (TSA) proširila je zahtjev za dostavljanjem sigurnosnih podatka putnika (SFPD podaci) i na tzv.„overflights“ letove, odnosno letove koji prolaze kroz američki zračni prostor. Ovaj novi zahtjev stupio je na snagu 08.ožujka 2012.godine (premda ovaj datum nije naveden u nijednom službenom dokumentu).

TSA je pružila tablicu u kojoj su identificirani parovi aerodroma koje je TSA odredila kao „overflights“, a koji se odnose na zemlje polijetanja aviona i zemlje slijetanja, s time da avion do odredišne zemlje prelijeće preko američkog zračnog prostora kao npr.relacija Brazil-Kanada.TSA ističe da, kako strane zrakoplovne kompanije mogu odrediti dodatne parove aerodroma za koje će se morati dostaviti SFPD, turističkim agencijama se preporučuje da svakako kontaktiraju strane zrakoplovne prijevoznike radi konzultacija oko eventualnih ostalih parova aerodroma za koje postoji mogućnost potrebe prikupljana SFPD podataka.

SFPD podaci uključuju:
•    Ime i prezime putnika (točno kako je navedeno u identifikacijskom dokumentu)
•    Datum rođenja
•    Spol
•    tzv. „redress“ broj (npr. ukoliko se osoba zove John Smith, a ime se ne odnosi na točno tu osobu koja putuje s istim imenom, bit će mu dodijeljen tzv. „redress number“)

Navedeni SFPD podaci trebaju se poslati 72 sata prije zakazanog leta.

Malev – BSP suspenzija – najnovije informacije

U svojoj odluci od 14.veljače 2012.godine, Metropolitan sud u Budimpešti naredio je likvidaciju Maleva. Službeno priopćenje Maleva možete preuzeti ovdje.

ECTAA je uputila IATA-i dopis glede ovog slučaja, no unatoč pregovorima s Malevom, IATA nije u mogućnosti potvrditi kako će stečajni upravitelj Maleva poštovati sporazum o povratu novaca kojeg IATA s njima nastoji postići.

Turističke agencije mogu uzeti u obzir podnošenje zahtjeva za refundacijom izravno stečajnom upravitelju, čak i za povrat novca koji je već podnesen kroz BSP link za prijavu.

Više detalja oko navedenoga možete preuzeti u ECTAA-inom dopisu.

 

IATA pitanja: kontaktiranje agencija u vezi PaxIS (Passenger Intelligence Services) i sličnih proizvoda

ECTAA je Europskoj komisiji podnijela pritužbu protiv IATA-e u vezi PaxIS-a i sličnih proizvoda. Pritužba se odnosi na kršenje Uredbe 80/2009 o CRS-u (Global Distribution Systems) koja se odnosi na identifikaciju PaxIS-a i sličnih proizvoda od strane agencija koje imaju IATA akreditaciju, a bez dobivanja pristanka tih agencija.

Europska komisija uputila je IATA-i 18.studenog 2011.godine „Izvješće o prigovorima“ u kojemu se od IATA-e traži da stane na kraj povredi spomenute Uredbe.

Više detalja nalazi se u ECTAA-inom dopisu, a pismo agencijama možete preuzeti ovdje.

 

IATA pitanja: Drugi konferencijski poziv PAPGJC (Passenger Agency Program Global Joint Council) radne grupe – sprječavanje prijevara

16. siječnja 2012. održan je prvi konferencijski poziv PAPGJC radne grupe koja se prije svega fokusira na prevenciju prijevara. Prvi konferencijski poziv održan je bez ijednog predstavnika avio kompanija (radi nesporazuma oko vremena održavanja konferencije) stoga je ECTAA predložila da se raspravljaju samo opće teme i ciljevi, bez ulaska u detaljnu raspravu. 23.veljače 2012. održan je drugi konferencijski poziv PAPGJC radne grupe, a razmatrane su sljedeće teme:

•    Upozorenje na prijevare – komentiran je dopis kojeg je IATA uputila svim svojim agentima, a koji se tiče upozorenja o krađi identiteta. IATA je obavijestila agencije kako ovakve slučajeve mogu prijaviti kroz IATA web stranicu za korisnike. IATA-in dopis možete preuzeti ovdje
•    Sigurnosni zahtjevi koje moraju ispuniti ovlašteni IATA zastupnici
•    Iznenadne kontrole i druga sredstva otkrivanja kroz tehnološke alate
•    Standardizirani postupak u slučaju otkrivanja lažnih plaćanja prije samog leta

Idući konferencijski poziv predviđen je za 22.ožujka 2012.godine
Više detalja o navedenim pitanjima možete pronaći u ECTAA-inom dopisu.

 

„Smartphone aplikacija“ – prava putnika

Europska komisija priprema „Smartphone aplikaciju o pravima putnika“ za sve oblike prijevoza, između ostalog i onu za zračni prijevoz. Cilj ove aplikacije je pružiti putnicima zračnog prijevoza informacije o njihovim pravima. U situacijama u kojima su suočeni s određenim problemima, putnici mogu u aplikaciji odabrati relevantan problem i glede istoga dobiti kratki sažetak njihovih prava, a ako je potrebno pružit će im se i linkovi na zakonodavstvo te informacije kome i gdje se žaliti.

Problemi su razvrstani u četiri skupine:

            1) Problemi prije putovanja

            2) Problemi za vrijeme putovanja

            3) Problemi sa uslugama

            4) Problemi s prtljagom

Tajništvo ECTAA-e pregledalo je dokument Europske komisije i donijelo nekoliko prijedloga s izmjenama, koji se mogu preuzeti ovdje.

Cjelokupni tekst Europske komisije zajedno s izmjenama koje predlaže ECTAA možete preuzeti ovdje.

 

Zaštita putnika od financijske insolventnosti aviokompanija

Europska komisija u okviru svojih priprema za poboljšanje zaštite putnika od financijske insolventnosti aviokompanija ozbiljno razmatra opciju samoregulacije zrakoplovnih kompanija te surađuje s udrugama u zrakoplovstvu u pronalaženju najboljeg rješenja. ECTAA-in sažetak možete preuzeti ovdje.

Ukupno 7 zastupnika Europskog parlamenta (MEPs – Member of the European Parliament) poslalo je upitnik kojim se ispituju namjere Europskog parlamenta glede angažmana na pitanjima koja se bave zaštitom putnika od financijske insolventnosti aviokompanija.  Zastupnici smatraju kako se navedeno treba razmotriti u okviru revizije „Direktive o paket aranžmanima“ te kako će usklađivanje obaju politika stvoriti sveobuhvatan sustav zaštite putnika. Podsjećaju da je postojeća razina zaštite putnika od insolventnosti aviokompanija neprimjerena i da se dobrovoljni prijedlozi koji su izneseni glede navedenog ne mogu koristiti kao zamjena za izvršna/provedbena prava.

Zastupnici od Europske komisije traže da naznači kada će donijeti odluku o daljnjim koracima, pogotovo ukoliko namjeravaju problem nelikvidnosti aviokompanija uskladiti s Direktivom o paket aranžmanima. Odgovor Europske komisije očekuje se u idućih nekoliko tjedana. Cjelokupni tekst dopisa koji je upućen Europskom parlamentu možete preuzeti ovdje.

ECTAA je izvijestila Europsku komisiju o promjenama programa u IATA priručniku za turističke agencije koji ograničava mogućnost procesa refundacije BSP-a u slučaju zrakoplovne insolventnosti te koji ujedno smanjuje zaštitu putnika. Navedeno je doneseno na posljednjoj „IATA Passenger Agency Conference“ (PAConf), a stupilo je na snagu 21.listopada 2011.godine.

ECTAA-ino pismo upućeno Europskoj komisiji možete preuzeti ovdje.

 

IATA pitanja: Prvi konferencijski poziv PAPGJC (Passenger Agency Program Global Joint Council) radne grupe – sprječavanje prijevara

16. siječnja 2012. održan je prvi konferencijski poziv PAPGJC radne grupe koja se prije svega fokusira na prevenciju prijevara. Podsjetimo, PAPGJC radna grupa rezultat je suradnje između avio kompanija, turističkih agencija i IATA-e oko projekta kojim se nastoji poboljšati „IATA Agency Programme“.

Kako je konferencijski poziv održan bez ijednog predstavnika avio kompanija (radi nesporazuma oko vremena održavanja konferencije), ECTAA je predložila da se raspravljaju samo opće teme i ciljevi, bez ulaska u detaljnu raspravu. Opseg djelovanja ove radne grupe može obuhvatiti sve vrste elektroničkih prijevara, uključujući one putem kreditnih kartica; interneta te „bust out“ prijevare.

Više detalja o raspravljanim temama te iznesenim prijedlozima možete pronaći ovdje.

Sljedeći konferencijski pozivi zakazani su za 26. siječnja, 23. veljače i 22. ožujka 2012. godine.

 

IATA pitanja: Prvi konferencijski poziv PAPGJC (Passenger Agency Program Global Joint Council) radne grupe – sprječavanje prijevara

Europska komisija pokrenula je krajem 2011. godine velike javne konzultacije o pravima putnika avionskog prijevoza. Uredba 261/2004, koja je na snagu stupila 2005.godine, uvela je nova relevantna prava za putnike avionskog prijevoza, a koja se tiču uskraćenog boardinga, dugog kašnjenja ili otkazivanja leta. Konzultacije za cilj imaju objediniti mišljenja dionika o mogućnostima za poboljšanje nedostataka koji su u prošlosti identificirani, a koji se odnose na primjenu i provedbu Uredbe 261/2004 te do određene mjere na Uredbu 889/2002 s osvrtom na neregularnosti glede prtljage.

ECTAA-ini „Odbor za zračna pitanja“ i „Odbor za organizaciju putovanja i izleta“ pružit će detaljnu analizu konzultacijskog dokumenta zajedno s pitanjima i predloženim ECTAA-inim odgovorima.

Više detalja o navedenome možete pronaći u ECTAA-inom dopisu.

IATA pitanja: utjecaj globalnih financijskih kriterija

IATA planira postaviti globalne financijske kriterije i odrediti APJC-ima da se usklade s ovim kriterijima do kraja 2012. godine.

Tajništvo ECTAA-e zaprimilo je komentare i sugestije svojih članova glede utjecaja globalnih financijskih kriterija predviđenih od strane IATA-e, a sažetak tih sugestija nalazi se u privitku.

Dokument će biti raspravljan na sljedećoj sjednici ECTAA-inog odbora za zračna pitanja 2. veljače 2012.

 

Obustava „Spanair“ poslovanja – IATA BSP

28. siječnja 2012. godine Spanair je objavio kako se sprema na pokretanje stečaja. Obustava svih aktivnosti ove zrakoplovne kompanije osim očitih financijskih razloga, prema izvještajima novinara, nastala je i radi odluke katalonske Vlade kojom se ograničava njihova financijska potpora, radi čega zrakoplovne kompanije nisu u mogućnosti pronaći partnera za uzimanje udjela u kompaniji.

privitku se nalazi priopćenje za klijente koje je Spainair objavio 29.siječnja 2012.godine o mogućnosti povrata novca te alternativnim letovima.

Spanair s IATA-om nije dovršio pregovore glede povrata novca putničkim agencijama za karte koje nisu iskorištene, što najvjerojatnije niti neće biti moguće, ovisno o stečajnom postupku. Turističke agencije tako nemaju jamstvo da će biti u mogućnosti dobiti povrat novca kroz IATA BSP. U tom smislu ECTAA će pisati IATA-i kako bi dobili odgovor glede potrebnih postupaka putem kojih bi se olakšao proces povrata novca putničkim agencijama.

Više detalja nalazi se u ECTAA-inom dopisu kojeg možete preuzeti ovdje.

 

Izmijenjeni nacrt dokumenta o funkcioniranju i primjeni utvrđenih prava osoba koje putuju avionom

ECTAA je u prosincu 2011. godine od Europskog parlamenta zaprimila nacrt dokumenta o funkcioniranju i primjeni prava osoba koje putuju avionom. Navedenom dokumentu dodano je 195 prijedloga za izmjenama, a većina njih u skladu je s izmjenama koje je zahtijevala i ECTAA.
Ured ECTAA-e razmotrio je predložene izmjene te u dokumentu identificirao one koje najbliže odražavaju ECTAA-ine stavove kao i one koje su u suprotnosti s njima. Svih 195 izmjena možete pročitati ovdje, a ECTAA-in dopis s popisom izmjena koje podupire ili odbacuje, možete preuzeti ovdje.

 

Akcije povezane s osobama ograničene mobilnosti – PRM (Persons with Reduced Mobility)

Europska komisija objavila je u travnju 2011.godine izvješće o radu i učincima Uredbe 1107/2006 o pravima osoba ograničene mobilnosti u slučajevima kada putuju zrakom, u kojem je zaključeno kako je Uredba implementirana na zadovoljavajući način, ali i da je brojne akcije za poboljšanje potrebno dodatno unaprijediti.

Komisija stoga, između ostalog predlaže, razvijanje jedinstvenog tumačenja Uredbe s nacionalnim provedbenim tijelima (NEBs -national enforcement bodies) i ostalim dionicima.

Komisija traži zainteresirane dionike da pruže svoja mišljenja o:

  • Nacrtu smjernica za primjenu Uredbe 1107/2006 o pravima osoba ograničene mobilnosti kada putuju zrakom

  • Korištenje proračuna na pripremne akcije projekta „Tourism for all“  (Turizam dostupan svima) što uključuje procjenu tržišta osoba s posebnim potrebama i dostupnost turističkih usluga

Pogledajte ECTAA-in dopis s više detalja glede navedenog, a smjernice za primjenu Uredbe EU 1107/2006 možete preuzeti ovdje.

 

Zaštita putnika od financijske insolventnosti aviokompanija - Parlamentarna pitanja i razmjena s Europskom komisijom

Ukupno sedam zastupnika Europskog parlamenta (MEPs – Member of the European Parlament) poslalo je upitnik kojim se ispituju namjere Europskog parlamenta glede angažmana na pitanjima koja se bave zaštitom putnika od financijske insolventnosti aviokompanija. Zastupnici su od Europske komisije  zatražili da naznači kada će donijeti odluku o daljnjim koracima, pogotovo ukoliko namjeravaju problem nelikvidnosti aviokompanija uskladiti s Direktivom o paket aranžmanima.

Europska komisija odgovorila je na pitanja zastupnika (puni odgovor Komisije možete preuzeti ovdje), međutim nisu zaprimljeni novi odgovori. Europska komisija namjerava dovršiti svoju analizu u 2012.godini i još uvijek razmatra moguću vezu između zaštite putnika od financijske insolventnosti aviokompanija i revizije Direktive o paket aranžmanima.

ECTAA je u komunikaciji s Europskom komisijom glede pitanja na koji se način IATAunutar svog programa bavi s insolventnošću aviokompanija, a kako bi dokazali nedostake samoregulacije zrakoplovnih kompanija.

ECTAA-in sažetak glede ovog predmeta možete preuzeti ovdje.

 

Revidirani odgovori ECTAA-e o opciji kojom bi putničke agencije trebale pružiti kontakt detalje putnika

ECTAA je pozvala svoje članove na davanje komentara glede opcije kojom bi putničke agencije zrakoplovnim kompanijama  trebale pružiti kontakt podatke putnika kako bi ih iste kasnije mogle kontaktirati u slučaju zrakoplovnih poremećaja.

Tajništvo ECTAA-e zaprimilo je niz komentara svojih članova objedinjenih u dokumentu kojeg možete preuzeti ovdje.

 

Javne konzultacije o reviziji Uredbe 261/2004 i 889/2002

Nakon konzultacija s članovima, Odborom za zračna pitanja i Odborom za organizaciju putovanja i izleta, Tajništvo ECTAA-e pripremilo je nacrt odgovora vezane za javne konzultacije o pravima putnika zračnog prijevoza.

Podsjetimo, Europska komisija pokrenula je krajem 2011.godine velike javne konzultacije o pravima putnika avionskog prijevoza. Uredba 261/2004, koja je na snagu stupila 2005.godine, uvela je nova relevantna prava za putnike avionskog prijevoza, a koja se tiču uskraćenog boardinga, dugog kašnjenja ili otkazivanja leta. Konzultacije za cilj imaju objediniti mišljenja dionika o mogućnostima za poboljšanje nedostataka koji su u prošlosti identificirani, a koji se odnose na primjenu i provedbu Uredbe 261/2004 te do određene mjere na Uredbu 889/2002 s osvrtom na neregularnosti glede prtljage.

ECTAA-ini odgovori na javne konzultacije mogu se preuzeti ovdje, a ECTAA-in dopis s više detalja oko Uredbe 261/2004 i 889/2002 možete preuzeti ovdje.

 

Nacrt izvješća o prijedlogu „Direktive o EU PNR“ (Passanger name record)

27. veljače 2012. na LIBE odboru (The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) razmatrat će se nacrt izvještaja izvjestitelja Europskog parlamenta o prijedlogu „Direktive o EU PNR-u“.

Nacrt predlaže da se PNR definiraju kao podaci koji su od strane zrakoplovne kompanije prikupljeni i sačuvani elektroničkim putem u njihovom normalnom tijeku poslovanja, a u skladu s ECTAA položajem. Podsjetimo, Europska komisija usvojila je 2. veljače 2011. prijedlog za "Direktivu o uporabi PNR-a za sprječavanje, otkrivanje, istragu i procesuiranje terorističkih kaznenih djela i teških kaznenih djela". Ova Direktiva obvezuje prijevoznike na prijenos podataka nacionalnim vlastima.

Pogledajte tekst prijedloga.

ECTAA-in dopis s više detalja možete preuzeti ovdje.

 

IATA pitanja: Najnovije informacije o utjecaju globalnih financijskih kriterija

IATA planira postaviti globalne financijske kriterije i odrediti APJC-ima usklađivanje s ovim kriterijima do kraja 2012. godine. Tajništvo ECTAA-e dobilo je komentare i sugestije svojih članova glede utjecaja globalnih financijskih kriterija predviđenih od strane IATA-e. O dokumentu se raspravljalo na sjednici ECTAA-inog odbora za zračna pitanja 2. veljače 2012.

Odbor za zračna pitanja preporučio je da se globalni financijski kriteriji koje je IATA predložila stave na dnevni red predstojećih APJC sastanaka (Agency Programme Joint Council) i da se pitanje razmotri direktno s lokalnim zrakoplovnim kompanijama.

Tajništvo ECTAA-e je u ovu svrhu pripremilo dokument s prijedlozima za i protiv globalnih financijskih kriterija koje je IATA predložila.

Više informacija o ovoj temi možete pronaći u ECTAA-inom dokumentu.