Loading...

Za članove

 

 

Načela

Turoperatori i turističke agencije koji se obvežu na EOS CODE morat će formalno prihvatiti i poštivati niz načela koja su ključna za razvoj i pružanje održivih i visokokvalitetnih turističkih proizvoda i usluga:

  • Odgovorno djelovanje i upravljanje poslovanjem
  • Praćenje okolišnih, društvenih, kulturnih i gospodarskih učinaka poslovanja te priprema, primjena i revizija godišnjega plana poslovanja o održivom turizmu
  • Obrazovanje i obučavanje zaposlenika o okolišnim i kulturnim vrijednostima u turizmu, ponudi putovanja i njihovim pružateljima usluga koji primjenjuju  programe očuvanja i održavanja okoliša
  • Informiranje i podizanje svijesti klijenata o odgovornom i održivom ponašanju (postupcima)
  • Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima koje podupiru lokalno gospodarstvo i jačaju lokalno zapošljavanje
  • Korištenje turističkog marketinga u svrhu podizanja svijesti o okolišnim, društvenim i kulturnim raznolikostima i bogatstvima
  • Briga o stalnom unapređenju kvalitete proizvoda i usluga primjenjujući poslovnu praksu upravljanja kvalitetom
  • Imenovanje osobe unutar tvrtke koja će biti odgovorna za projekte i aktivnosti povezane s održivim razvojem u turizmu
  • Razmjenjivanje primjera dobre prakse s ostalim potpisnicima EOS CODE-a

 

Projekt EOS CODE dio je programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), kojemu je cilj povećanje konkurentnosti europskih poduzeća.