Loading...

Za članove

 

 

ISO 9001

Nakon uspješnog prvog ciklusa i certificiranih 39 članica, UHPA, prema najavi, započinje drugi ciklus projekta implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008. 

Norma ISO 9001:2008 međunarodno je priznata norma uvedena od Međunarodne organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada kojim osiguravamo sadašnjim i budućim  kupcima ili partnerima očekivanu kvalitetu proizvoda ili usluga.

 

Upravljanje kvalitetom pomoći će Vam:

  • u boljem razumijevanju i praćenju potreba kupaca; 
  • postizanju većeg stupnja zadovoljstva i povjerenja kupaca-korisnika; 
  • efikasnijem poslovanju; povećanju produktivnosti i  profitabilnosti poduzeća; 
  • poboljšavanju interne komunikacije;
  • ostvarivanju kontinuiranog rasta i razvoja.
  •  

Turističke agencije certifikatom ISO 9001 dokazuju: 

  • opredijeljenost za pružanje kvalitete usluga; 
  • sustav kontrole kvalitete proizvoda i usluga; 
  • usmjerenost na stalno poboljšavanje proizvoda i usluga.

 

Sažetak projekta

Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008