Loading...

Novosti

EU projekt: Izgradnja biciklističko-pješačke staze na Šipanu

Održana radionica na kojoj su predstvaljene aktivnosti projekta na kojem je jedan od partnera i Udruga hrvatskih putničkih agencija

20.05.2015 UHPA

UHPA partner na EU projektu prekogranične suradnje BiH-Hrvatska

Aktivnosti se sastoje od edukativnih i promotivnih radionica s posebnim naglaskom na uvođenje koncepta“ Difuznih hotela“ kao i adaptacije i izgradnje dionice biciklističko-rekreacijske staze na otoku Šipanu u duljini od 2,5 km

22.12.2014 UHPA