Loading...

Za članove

 

 

Kriteriji i etički kodeksi specijalizacija

Kriteriji i etički kodeksi UHPA Specijalizacija (ažurirano 10. travnja 2015.)

Preuzmite etičke kodekse, kriterije i potvrde  prema navedenim specijalizacijama:
 
Arheološki turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju arheološkog turizma dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom arheologije dostupna je ovdje
Potvrda o dobavljačima za recertifikaciju arheologije dostupna je ovdje
 
Botanički turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju botanički turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom botanike dostupna je ovdje
Potvrda o dobavljačima za recertifikaciju botanike dostupna je ovdje
 
DMK
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za DMK dostupna je ovdje
Potvrda o recertifikaciji za DMK dostupna je ovdje
 
Eno-gastro turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji ENO - GASTRO dostupna je ovdje
Potvrda o recertifikaciju za ENO - GASTRO dostupna je ovdje
 
Geološki turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju geološki turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom geologije dostupna je ovdje
Potvrda o dobavljačima za recertifikaciju geologije dostupna je ovdje
 
Ornitološki turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju ornitološki turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom ornitologije dostupna je ovdje
Potvrda o dobavljačima za recertifikaciju ornitologije dostupna je ovdje
 
PCO
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji PCO dostupna je ovdje
Potvrda za kompetencije zaposlenih i suradnika PCO dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji za recertifikaciju PCO dostupna je ovdje
 
Posebna tržišta
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
 
Privatni smještaj
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
 
Pustolovni turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju Pustolovni turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji za recertifikaciji Pustolovni turizam dostupna je ovdje
 
Sportski turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji s dobavljačima za sport dostupna je ovdje
Potvrda o recertifikaciji za sportski turizam dostupna je ovdje
 
Školska putovanja
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju školska putovanja dostupna je ovdje
Potvrda dobavljača za školska putovanja dostupna je ovdje
Potvrda za recertifikaciju o realiziranim Školskim putovanjima dostupna je ovdje
 
Vjerski turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju vjerski turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom teologije dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji s dobavljačima za vjerski turizam dostupna je ovdje