Loading...

Za članove

 

 

PCO

 

Professional Congress Organiser (PCO) 

Turističke agencije specijalizirane za PCO moraju stalno raditi na vlastitom usavršavanju, podizanju razine i kvalitete usluge te uvođenju inovacija i trendovskih riješenja da bi se othrvale jakoj i kvalitetnoj inozemnoj konkurenciji.  Svijesni toga i na inicijativu naših članova osnovana ja ekspertna skupina s ciljem definiranja  kriterija za specijalizaciju koji su dovoljno visoko postavljeni kako bi krajnji korisnik usluga bio zaštićen dok su s druge strane kriteriji prilagođeni uvjetima i velićini domaćeg tržišta. Osim zadovoljenja kriterija specijalisti su potpisnici etičkog kodeksa koji je nužan za poslovanje PCO agencija, a kojim se obvezuju da posluju u skladu s pravilima struke. Također je velik naglasak stavljen na zaštitu podataka klijenata, sigurnost sredstava klijenta, izbjegavanje sukoba interesa, istinito pružanje informacija potencijalnim klijentima prilikom dobivanja poslova te poslovanje s integritetom, poštovanjem, iskrenošću i kredibilitetom. (kolovoz 2014.)

 

Turističke agencije specijalizirane za Profesionalne organizatore kongresa 2017./2018. godine su:

 

A.T.I. d.o.o.

Professional Congress Organizer (PCO),Redovni član
Zadarska 15 Pula
Telefon: +385 52 223400 E-mail: vesna@ati-pula.com

Filida - putnička agencija d.o.o.

Professional Congress Organizer (PCO),Redovni član
Park Kate Šoljić 3 Zagreb
Telefon: +385 1 4616520 E-mail: info@filidatravel.hr

Ilirija d.d. – Ilirija Travel

Professional Congress Organizer (PCO),Redovni član
Tina Ujevića 7 Biograd na moru
Telefon: +385 23 383556 E-mail: sales@ilirija-travel.com

Kompas Zagreb d.d.

Professional Congress Organizer (PCO),Redovni član
Ede Murtića 4 Zagreb
Telefon: +385 1 4882500 E-mail: kompas@kompas.hr; marketing@kompas.hr

Penta d.o.o.

Professional Congress Organizer (PCO),Redovni član
Izidora Kršnjavoga 25 Zagreb
Telefon: +385 1 4553290 E-mail: penta@penta-zagreb.hr

 

Važnost specijalizacije

Da bismo se mogli othrvati jakoj i kvalitetnoj inozemnoj konkurenciji, potrebno je stalno raditi na vlastitom usavršavanju, podizanju razine i kvalitete usluge te uvođenju inovacija i implementaciji trendovskih rješenja

Piše: Stjepan Žunić, voditelj radne skupine PCO

travanj 2014.

Na poticaj vodstva UHPA-e i njezinih članova osnovana ja ekspertna skupina za određivanje i definiranje kriterija za dodjeljivanje certifikata profesionalnog organizatora kongresa (PCO), a s ciljem podizanja kvalitete pruženih usluga na tržištu.

Postoji vrlo velika potreba za uvođenjem certifikata kojim bi se definirala područja djelovanja PCO agencija te garantirao minimum kvalitete pružanja usluge. Kako nije jasno definirano tko i kako može nuditi usluge PCO-a, klijenti trenutačno ne znaju tko je zaista specijaliziran za kvalitetno pružanje usluga organizacije ili tko će im garantirati da će usluga biti odrađena na visoko profesionalnoj i stručnoj razini. Također je klijente potrebno zaštiti od financijskih gubitaka, propusta i nestručno obavljenog posla.

Da bismo se mogli othrvati jakoj i kvalitetnoj inozemnoj konkurenciji, potrebno je stalno raditi na vlastitom usavršavanju, podizanju razine i kvalitete usluge te uvođenju inovacija i implementaciji trendovskih rješenja.

Kako bi bili postignuti navedeni uvjeti, određeni su kriteriji za dobivanje certifikata PCO agencije. Cilj je bio definirati kriterije koji su dovoljno visoko postavljeni kako bi krajnji korisnik usluga bio zaštićen, a s druge strane kriteriji su prilagođeni uvjetima i veličini domaćeg tržišta. Uzeti su u obzir iskustvo i referentna lista odnosno potvrda klijenata da agencija zaista raspolaže nužnim znanjem za kvalitetnom organizacijom kongresa. Također, uzeti su u obzir kriteriji koji osiguravaju kontinuitet održavanja razine usluge te daju djelatnicima agencije poticaj da rade na usavršavanju i podizanju razine usluge koju pružaju.

Kako je kontinuitet vrlo važan, vršit će se i recertificiranje po jasno zadanim kriterijima. Osim zadovoljenja kriterija specijalisti će biti potpisnici etičkog kodeksa koji je nužan za poslovanje PCO agencija, a kojim će se obvezati da posluju u skladu s pravilima struke. Također je velik naglasak stavljen na zaštitu podataka klijenata, sigurnost sredstava klijenta, izbjegavanje sukoba interesa, istinito pružanje informacija potencijalnim klijentima prilikom dobivanja poslova te poslovanje s integritetom, poštovanjem, iskrenošću i kredibilitetom. Uvjereni smo da smo postavili dobre temelje za uvođenje kriterija te s jasnim definiranjem područja djelovanja. Vjerujemo da će to biti i temelj za usklađivanje s dopunom zakona o pružanju usluga u turizmu koji se tiče PCO agencija.

 

Turističke agencije specijalizirane za Arheološki turizam 2017./2018. godine su: