Loading...

Za članove

 

 

Privatni smještaj

Privatni smještaj jedan je od najvećih, a ujedno i najkompleksnijih oblika smještaja u Hrvatskoj zbog čega je pokrenuta specijalizacija turističkih agencija ovog područja. Budući da su nosioci privatnog smještaja u osnovi građani kojima iznajmljivanje nije osnovna djelatnost, javlja se izuzetna uloga agencija kao posrednika u prodaji kapaciteta u privatnom smještaju. Stoga su se agencije specijalisti obvezale da će u promidžbenim materijalima objavljivati istinite i nedvosmislene opise usluga koje nude, profesionalno i korektno se odnositi prema klijentima i poticati društveno odgovorno poslovanje. Pri tome se među našim članicama kao najbolji organizatori u privatnom smještaju istaknulo nekoliko agencija. (kolovoz 2014)

 

Turističke agencije specijalizirane za Privatni smještaj 2017./2018. godine su:

 

Adria day d.o.o.

Privatni smještaj - Redovni član
Maršala Tita 56, Opatija
Telefon: +385 51 582038 E-mail: info@adriaday.com

Adriagate d.o.o.

Privatni smještaj,Redovni član
Vukovarska 156 Split
Telefon: +385 21 271870 E-mail: info@adriagate.com

Mare tours

Privatni smještaj,Redovni član
Pojana 4 Vrbnik
Telefon: +385 51 604400 E-mail: info@mare-vrbnik.com

Maricom d.o.o.

Privatni smještaj,Redovni član
S. Radića 2 Pag
Telefon: +385 23 612266 E-mail: maricom@zd.t-com.hr

Olivari d.o.o.

Privatni smještaj,Redovni član
Dubašljanska 111 Malinska
Telefon: +385850000 E-mail: info@olivari-travel.com

Sunturist d.o.o.

Privatni smještaj,Redovni član
Kranjčevićeva bb Novalja
Telefon: +385 53 661211 E-mail: sunturist@gs.t-com.hr

Uniline d.o.o.

Privatni smještaj,Redovni član
S. Dobricha 16 Pula
Telefon: +385 52 390000 E-mail: uniline@uniline.hr

UVOD

UHPA je osnovala posebnu radnu skupinu s ciljem formiranja specijaliziranih putničkih agencija za privatni smještaj. Dva su tipa specijalizacije: specijalizirana agencija za privatni smještaj i specijalizirana agencija za privatni smještaj u destinaciji

Piše: Dragan Brnić, voditelj radne skupine privatnog smještaja

travanj 2014

Kategorija privatnog smještaja jedan je od najvećih, a ujedno i najkompleksnijih oblika smještaja u Hrvatskoj. Budući da su nosioci privatnog smještaja u osnovi građani kojima iznajmljivanje nije osnovna djelatnost, javlja se izuzetna uloga agencija kao posrednika u prodaji kapaciteta u privatnom smještaju. Međutim, bitno je napomenuti da u agencijskoj prodaji privatnog smještaja nije ista uloga svih putničkih agencija.

Jedna skupina putničkih agencija (prvenstveno internetske agencije, turoperatori) prodaju kapacitete u privatnom smještaju direktno na temelju ugovora s iznajmljivačima ili u suradnji s receptivnim agencijama koje posluju na području gdje se smještajni objekt nalazi. Te agencije prodaju putem svojeg portala uglavnom privatni smještaj s područja cijele Hrvatske. Kod takvog tipa agencija bitno je napomenuti da one u osnovi nemaju fizički kontakt s gostom koji preko portala rezervira privatni smještaj, a posebno ne pri dolasku u destinaciju.

Druga kategorija su agencije koje na području destinacije imaju svoje poslovnice, te su specijalizirane za prodaju smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju na području destinacije. Takve agencije s jedne strane surađuju s iznajmljivačima te ih zastupaju u njihovo ime i njihov račun, što znači da za njih brinu o popunjenosti kapaciteta, te vode sve administrativne poslove (rezervacije, prijave, izdavanja računa, naplate i isplate iznajmljivača i dr.). S druge strane nude kapacitete iznajmljivača direktno potencijalnim gostima ili surađuju s drugim agencijama (internet, turoperatori i sl.) koje nemaju direktne ugovore s iznajmljivačima. Kod ovoga tipa agencija bitno je napomenuti da se svaki gost, koji na osnovi rezervacije dolazi u destinaciju, javlja direktno u agenciju (poslovnicu). Prije smještaja u smještajnu jedinicu agencija obavlja sve potrebne administrativne poslove kao što su prijava gosta, smještaj na osnovi vouchera ili naplate. Ujedno u slučaju bilo kakvog problema u smještajnoj jedinici gost reklamira u poslovnici agencije u destinaciji, a agencija nastoji na licu mjesta riješiti sve probleme kako ne bi dolazilo do naknadnih reklamacija. Istovremeno agencija u destinaciji servis je gostu, gdje gost može dobiti sve dodatne informacije o destinaciji, izletima, te mu pomoći u rješavanju problema na koje može naići.

UHPA je osnovala posebnu radnu skupinu s ciljem formiranja specijaliziranih putničkih agencija za privatni smještaj. Dva su tipa specijalizacije: specijalizirana agencija za privatni smještaj i specijalizirana agencija za privatni smještaj u destinaciji. Za svaki tip specijalizacije potrebno je zadovoljiti određene kriterije.

Pozivam sve agencije članice UHPA-e koje prepoznaju sebe kao specijalista za privatni smještaj da se uključe u specijalizaciju. Povećanjem broja agencija specijaliziranih za privatni smještaj jača se i uloga agencija u privatnom smještaju na razini Hrvatske. (travanj 2014.)

 

Adria day d.o.o.

Turističke agencije specijalizirane za Arheološki turizam 2017./2018. godine su: