Loading...

Za članove

 

 

Privatni smještaj

Privatni smještaj jedan je od najvećih, a ujedno i najkompleksnijih oblika smještaja u Hrvatskoj zbog čega je pokrenuta specijalizacija turističkih agencija ovog područja. Budući da su nosioci privatnog smještaja u osnovi građani kojima iznajmljivanje nije osnovna djelatnost, javlja se izuzetna uloga agencija kao posrednika u prodaji kapaciteta u privatnom smještaju. Stoga su se agencije specijalisti obvezale da će u promidžbenim materijalima objavljivati istinite i nedvosmislene opise usluga koje nude, profesionalno i korektno se odnositi prema klijentima i poticati društveno odgovorno poslovanje. Pri tome se među našim članicama kao najbolji organizatori u privatnom smještaju istaknulo nekoliko agencija. (srpanj 2018.)

 

Turističke agencije specijalizirane za Privatni smještaj 2018./2020. godine su:

 

Adriagate d.o.o.

Vukovarska 156, 21000 Split
Telefon: +385 21 271870
E-mail: info@adriagate.com
 
 
 

Adriatic.hr travel agency

Poljička cesta 26, 21000 Split
Telefon: +385 21 456456
E-mail: info@adriatic.hr
 
 
 
 

El-Pi tours d.o.o.

Sveti Vid Miholjice 202, 51511 Malinska
Telefon: +385 51 859770
E-mail: office@elpi-tours.com
 
 
 

Mare tours

Pojana 4, 51516 Vrbnik
Telefon: +385 51 604 400
E-mail: info@mare-vrbnik.com
 
 
 
 

Sol - Tours d.o.o.

Jaz 1, 51511 Malinska
Telefon: +385 51 858295
E-mail: info@sol-tours.hr
 
 
 

Sunturist d.o.o.

Ul. S. S. Kranjčevića 1, 53291 Novalja
Telefon: +385 53 661211
E-mail: info@sunturist.com
 
 
 

Turistička agencija Val – S.H.L. d.o.o.

V. Nazora 29, 51551 Veli Lošinj
Telefon: +38551236604
E-mail: val@val-losinj.hr
 
 

 


UVOD

UHPA je osnovala posebnu radnu skupinu s ciljem formiranja specijaliziranih putničkih agencija za privatni smještaj. Dva su tipa specijalizacije: specijalizirana agencija za privatni smještaj i specijalizirana agencija za privatni smještaj u destinaciji

Piše: Dragan Brnić, voditelj radne skupine privatnog smještaja

travanj 2014

Kategorija privatnog smještaja jedan je od najvećih, a ujedno i najkompleksnijih oblika smještaja u Hrvatskoj. Budući da su nosioci privatnog smještaja u osnovi građani kojima iznajmljivanje nije osnovna djelatnost, javlja se izuzetna uloga agencija kao posrednika u prodaji kapaciteta u privatnom smještaju. Međutim, bitno je napomenuti da u agencijskoj prodaji privatnog smještaja nije ista uloga svih putničkih agencija.

Jedna skupina putničkih agencija (prvenstveno internetske agencije, turoperatori) prodaju kapacitete u privatnom smještaju direktno na temelju ugovora s iznajmljivačima ili u suradnji s receptivnim agencijama koje posluju na području gdje se smještajni objekt nalazi. Te agencije prodaju putem svojeg portala uglavnom privatni smještaj s područja cijele Hrvatske. Kod takvog tipa agencija bitno je napomenuti da one u osnovi nemaju fizički kontakt s gostom koji preko portala rezervira privatni smještaj, a posebno ne pri dolasku u destinaciju.

Druga kategorija su agencije koje na području destinacije imaju svoje poslovnice, te su specijalizirane za prodaju smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju na području destinacije. Takve agencije s jedne strane surađuju s iznajmljivačima te ih zastupaju u njihovo ime i njihov račun, što znači da za njih brinu o popunjenosti kapaciteta, te vode sve administrativne poslove (rezervacije, prijave, izdavanja računa, naplate i isplate iznajmljivača i dr.). S druge strane nude kapacitete iznajmljivača direktno potencijalnim gostima ili surađuju s drugim agencijama (internet, turoperatori i sl.) koje nemaju direktne ugovore s iznajmljivačima. Kod ovoga tipa agencija bitno je napomenuti da se svaki gost, koji na osnovi rezervacije dolazi u destinaciju, javlja direktno u agenciju (poslovnicu). Prije smještaja u smještajnu jedinicu agencija obavlja sve potrebne administrativne poslove kao što su prijava gosta, smještaj na osnovi vouchera ili naplate. Ujedno u slučaju bilo kakvog problema u smještajnoj jedinici gost reklamira u poslovnici agencije u destinaciji, a agencija nastoji na licu mjesta riješiti sve probleme kako ne bi dolazilo do naknadnih reklamacija. Istovremeno agencija u destinaciji servis je gostu, gdje gost može dobiti sve dodatne informacije o destinaciji, izletima, te mu pomoći u rješavanju problema na koje može naići.

UHPA je osnovala posebnu radnu skupinu s ciljem formiranja specijaliziranih putničkih agencija za privatni smještaj. Dva su tipa specijalizacije: specijalizirana agencija za privatni smještaj i specijalizirana agencija za privatni smještaj u destinaciji. Za svaki tip specijalizacije potrebno je zadovoljiti određene kriterije.

Pozivam sve agencije članice UHPA-e koje prepoznaju sebe kao specijalista za privatni smještaj da se uključe u specijalizaciju. Povećanjem broja agencija specijaliziranih za privatni smještaj jača se i uloga agencija u privatnom smještaju na razini Hrvatske. (travanj 2014.)