Loading...

Za članove

 

 

Sportski turizam

 
Sportski turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji s dobavljačima za sport dostupna je ovdje
Potvrda o recertifikaciji za sportski turizam dostupna je ovdje
 
 
Turističke agencije specijalizirane za Sportski turizam 2017./2018. godine su:
 
 

A.T.I. d.o.o.

Sportski turizam,Redovni član
Zadarska 15 Pula
Telefon : +385 52 223400 E-mail : vesna@ati-pula.com

Molaris Travel DMC d.o.o.

Sportski turizam,Redovni član
Dubašljanska 76 Malinska
Telefon : +38551859951 E-mail : info@molaris.com.hr