Loading...

Za članove

 

 

Vjerski turizam

 
Vjerski turizam
 
Etički kodeks dostupan je ovdje 
Kriteriji su dostupni ovdje
Potvrda o suradnji za specijalizaciju vjerski turizam dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji sa stručnjakom teologije dostupna je ovdje
Potvrda o suradnji s dobavljačima za vjerski turizam dostupna je ovdje

 

Turističke agencije specijalizirane za Vjerski turizam 2017./2018. godine su:

 

A.T.I. d.o.o.

Religious tourism,Active Member
Zadarska 15 Pula
Telefon : +385 52 223400 E-mail : vesna@ati-pula.com

Stranica u izradi...

Turističke agencije specijalizirane za Arheološki turizam 2017./2018. godine su: