Loading...

Za članove

 

 

Stručno osposobljavanje za prilagodbu novoj europskoj legislativi

UHPA je u 2018. godini ostvarila potporu Ministarstva turizma za projekt pod nazivom Stručno osposobljavanje za prilagodbu novoj europskoj legislativi u poslovanju turističkih agencija (primjena novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima te Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

O projektu

U svrhu prilagodbe i usklađivanja poslovanja novim regulatornim zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije koji su stupili na snagu tijekom 2018. godine, od velike je važnosti bilo pravovremeno informirati turističke agencije o neophodnim aktivnostima koje je potrebno sprovesti, ali i stručno osposobiti djelatnike za kvalitetnu i učinkovitu implementaciju u svakodnevnoj praksi te na taj način prevenirati moguće propuste i posljedično izricanje kazni.

Opći cilj projekta bio je unaprijediti znanja i kompetencije djelatnika turističkih agencija i ureda UHPA-e o odredbama novih regulatornih zahtjeva:

  • Zakona o pružanju usluga u turizmu RH koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. i Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima čije odredbe su s primjenom započele od 1. srpnja 2018. godine te o inspekcijskom nadzoru nad provedbom novog Zakona
  • Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Specifični cilj projekta bio je podizanje razine kvalitete ljudskih potencijala te jačanje konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda i ponuda na međunarodnom tržištu.

Očekivani rezultati:

  1. značajno unapređenje stručnih kompetencija ljudskih potencijala u turizmu na području usklađivanja poslovanja s odredbama novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktivom (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
  2. stručno osposobljeni djelatnici u turizmu sa znanjima i kompetencijama za razumijevanje inspekcijskih nadzora nad provedbom novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktive (EU) 2015/2302  i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – (EU)
  3. konkurentnija pozicija turističkih agencija
  4. jačanje osposobljenosti i stručnih kapaciteta UHPA-e kao krovne strukovne udruge
  5. preveniraju propusta u poslovanju turističkih agencija i smanjenje mogućnosti kazna.

U sklopu navedenog UHPA je uspješno realizirala 15 radionica s više od 300 zadovoljnih sudionika čime su ostvareni zadani ciljevi projekta te unaprijeđena razina kvalitete ljudskih potencijala, a time i konkurentnost hrvatskog turizma na međunarodnom tržištu.

Radni materijal - prezentacije s održanih radionica:

Projekt se realizira uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma.