Loading...

Contres projekti d.o.o. turistička agencija

Contres projekti je agencija koja od 2009. godine organizira kongrese, stručne skupove, individualna i grupna putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Kroz godine djelovanja agencija je stekla veliko iskustvo i povjerenje u organizaciji medicinskih događanja u suradnji s HLK, HLZ, HLJK, Ligom za borbu protiv raka, javno zdravstvenim akcijama Grada Zagreba. Posebno priznanje dodijeljeno im je 8.09.2013. od strane Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju te zahvalnica Hrvatske lige protiv raka,11.02.2017.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

CONTRES PROJEKTI D.O.O. TURISTIčKA AGENCIJA

Adresa:Zvonimirova ulica 44, 10000 Zagreb
Osnovana:2009. godine
Telefon:+ 385 1 4821 193
E-mail:info@contres.hr
Web:www.contres.hr