Loading...

LT Konture d.o.o.

LT Konture d.o.o. turistička je agencija osnovana 2015. godine. Specijalizirana je za destinacijski menadžment, održivi turizam te putovanja posebnih interesa. Vizija tvrtke je postati lider u odgovornom turističkom pokretu u jugoistočnoj Europi, predstavljajući primjer kvalitetne usluge i predanosti u korist lokalne zajednice i okoliša. Naše poslovanje temelji se na osobnom marketingu, kvalitetnoj umreženosti, poduzetnosti, visokoj razini uslužnosti te individualnom pristupu koji svakog korisnika stavlja u središte pozornosti.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

LT KONTURE D.O.O.

Adresa:Prigorska 31, Prekvršje, 10362 Kašina / Zagreb
Osnovana:2015. godine
Telefon:+385 97 652 27 78
Telefon:+385 97683 34 58
E-mail:dunja@konture.eu; info@konture.eu
Web:www.konture.eu