Loading...

Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Vladimir Nazor

Turistička agencija Vladimir Nazor je podružnica tvrtke Zagreb Holding d.o.o. i vodeća agencija za aktivni odmor za djecu i mlade u Hrvatskoj i inozemstvu. Osnovana je 1962. godine sa sjedištem u Zagrebu. U našem vlasništvu su hosteli za mlade u Zagrebu, Dugoj uvali, Crikvenici, Velom Lošinju, Punatu, Skradinu, Kranjskoj Gori u Sloveniji te kampovi u Savudriji i Dugoj uvali. Naše usluge uključuju eksluzivne, all-inclusive paket aranžmane za grupe djece, mladih ljudi, sportskih udruga, vrtiće, škole, studente, obitelji, individualne goste, invalide i umirovljenike.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

ZAGREBAčKI HOLDING D.O.O. - PODRUžNICA VLADIMIR NAZOR

ID Kod:HR-AB-01-080042653
Adresa:Maksimirska 51, 10000 Zagreb
Osnovana:2006. godine
Telefon:+385 1 6421900
Fax:+385 1 6429640
E-mail:nazor@zgh.hr
Web:www.nazor.hr


Poslovnice