Loading...

Turistička agencija Atistria - Arena Hospitality Group d.d.

Turistička agencija Arenaturist osnovana je u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća od strane Arenaturista. Agencija se nalazi na adresi Splitska Ulica 1 u Puli. Iako u njenom nazivu stoji pridjev turistička, djelatnosti agencije se razlikuju od uobičajenih turističkih agencija. Areaturist nudi razne usluge svojim klijentima poput izleta na Brijune, Plitvička jezera i Veneciju, usluge turističkog razgledavanja, organiziranja ručaka i večera. Marketinški i prodajni odjel koji nude smještaj nalaze se na istoj adresi.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

TURISTIčKA AGENCIJA ATISTRIA - ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

ID Kod:HR-AB-52-040162280
Adresa:Splitska 1, 52100 Pula
Osnovana:2002. godine
Telefon:+385 52 529482
Fax:+385 52 529401
E-mail:atistria@arenahospitalitygroup.com, info@arenahospitalitygroup.com
Web:www.arenaturist.com
Web:www.atistria.com