Loading...

EU projekti

EU projekti

 

Od 2010. godine Udruga hrvatskih putničkih agencija uspješno je aplicirala na niz projekata financiranih iz sredstava Europske unije namijenjenih obrazovanju kadrova u turizmu te je time postala vodeća strukovna udruga za turizam u Hrvatskoj što se tiče povlačenja EU sredstava.

Naše članice prepoznale su korisnosti projekata te su se aktivno uključile u njihovu realizaciju sudjelujući na radionicama, primjenjujući naučeno i dijeleći s drugima iskustva i znanja. 44 tjedna stručnog usavršavanja, 41 stranica iskustava i savjeta kolega kolegama o poslovanju s njemačkim i britanskim tržištem, 16 stranica video materijala, novi interaktivni moduli za uspješnu primjenu društveno odgovornog poslovanja, 97 educiranih koordinatora održivosti, preko 20 primjera dobre prakse društveno odgovornog poslovanja, 56 agencija s EOS code priznanjem, 9 agencija s Travelife Partner priznanjem.

Programski okviri fondova EU od 2014. do 2020. pružaju niz mogućnosti podizanja konkurentnosti naših turističkih agencija te je Udruga hrvatskih putničkih agencija, temeljem programskog i operativnog programa rada, nastavila s aktivnostima usmjerenima na maksimalno korištenje izvora financiranja EU.

U tijeku je provedba dva EU projekta – In cultura veritas u okviru prekograničnog programa suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. i Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga u okviru ESF programa Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.