Loading...

EU projekti

In cultura veritas

                                                                                                                       

 "In cultura veritas - razvojem atraktivne turističke destinacije do bolje valorizacije i održivog korištenja kulturne baštine"

 Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera projekta

     

TRAJANJE: 01.08.2018. – 30.11.2020 (28 mjeseci)

PROJEKTNO PODRUČJEZagrebačka županija (HR) i Subregija Obsotelje i Kozjansko (SLO)

PRORAČUN

1.003.317,00 EUR

85% iz EFRR = 852.819,44 EUR

15% javno sufinanciranje- doprinos partnera = 150.497,56 EUR

PARTNERI:

1. Zagrebačka županija (HRV)- vodeći partner

2. Muzejsko dokumentacijski centar (HRV)

3. Udruga hrvatskih putničkih agencija (HRV)

4. Razvojna agencija Sotla (SLO)

5. Občina Šmarje Pri Jelšah (SLO)

6. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (SLO)

DONATOR: Europski fond za regionalni razvoj - PrekograničnI program suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:

Stvaranje održive, integrirane, pametne i inovativne turističke destinacije na prekograničnom području putem bottom-up pristupa

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Osmisliti novu turističku destinaciju sa nekoliko novih proizvoda,

2. Unaprijediti ponudu kulturne baštine stvaranjem atraktivnih turističkih lokacija uz vinske ceste,

3. Osigurati održivost destinacije edukacijom svih dionika u turizmu te sveobuhvatnom promocijom i održavanjem manifestacija.

Ključni očekivani rezultat projekta je razvoj atraktivne kulturno-turističke ponude na lokalitetima kulturne baštine i vinskim cestama čime će se doprinijeti dugoročnom održivom gospodarskom i društvenom razvoju prekograničnog područja.

CILJANE SKUPINE:

1. opća javnost/potencijalni posjetitelji- poboljšana informiranost o destinaciji

2. tijela lokalne i regionalne vlasti- novi oblici suradnje, povećanje gospodarskih aktivnosti

3. strukovna udruženja u kulturi i turizmu, vinari, OPG-i, MSP, obrtnici - unaprjeđenje vještina o prodaji, prezentaciji i zajedničkoj suradnji

4. sportska i kulturna udruženja, obrazovne institucije- stjecanje novih znanja posjetom destinacije

 

„Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“