Loading...

EU projekti

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

 Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera projekta

 

TRAJANJE: 

18 mjeseci - listopad 2018.-ožujak 2020.

PRORAČUN: 

1.433.468,38 HRK

100% iznos bespovratnih sredstava

PARTNERI:

1. Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) - vodeći partner

2. Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH)

3. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)

4. Hrvatski hostelski i ferijalni savez (HFHS)

5. Kamping udruženje Hrvatske (KUH)

6. Obiteljski i mali hoteli (OMH)

DONATOR: 

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

SAŽETAK PROJEKTA:

Projekt predstavlja ključna pitanja od zajedničkog interesa za predstavnike poslodavaca turističkog sektora. Kroz alate korištene za jačanje kapaciteta, uspostavu modela za efikasnije umrežavanje i rezultate provedenih analiza, projekt nudi prijedloge rješenja na postavljena pitanja odabrana iz sektorskih politika. Kroz grupiranje u interesnu skupinu težnja je na unificiranoj komunikaciji prema socijalnim partnerima, tijelima državne uprave i partnerskim institucijama unutar EU.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

1. Razrađeni kriteriji za dodjelu uvjerenja 'Specijalist za socijalni dijalog' 

2. Uspostavljen model za efikasnije umrežavanje kroz otvaranje pitanja od zajedničkog interesa te nastojanjima da se na njih odgovori u skladu sa sadašnjim stanjem i željenim budućim razvojem

3. Ojačana sektorska suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te pokrenut dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa

4. Tri stručne dubinske analize sektora obrađene i provedene kroz radionice i javne rasprave te izrađene studijske analize od strane Instituta za turizam

5. Četiri analize provedbe radionica iz aspekta predavača s objedinjenim izvještajem

 

PREZENTACIJE:

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga -  industrijski  odnosi

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga -  destinacijski menadžment

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga -  komunikacijske vještine

 

Osoba za kontakt: Mihaela Turniški, mihaela.turniski@uhpa.hr