Revizija direktive o paket aranžmanima odgođena

Objava prijedloga očekuje se tek u rujnu

Inicijalno najavljena za srpanj, objava prijedloga za reviziju EU Direktive o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima očekuje se tek u rujnu.

Naime, do tada bi Europska komisija trebala intenzivirati prikupljanje dodatnih inputa te zaključiti procjenu učinka nacrta revizije. Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST), zadužena za reviziju Direktive, ponovno se obratila ECTAA-i s tri scenarija za raspravu:

  1. Ograničavanje avansnih plaćanja

Komisija razmatra ograničenje plaćanja avansa pri rezervaciji na 20%, te preostalih 80% najranije 28 dana prije polaska za područje EU, s tim da bi organizator putovanja mogao tražiti i veći iznos kada je to opravdano (posebno kada organizator mora unaprijed platiti pružateljima usluga više od 20% ukupne cijene aranžmana ili pokriti vlastite administrativne troškove koji se odnose na sadržaj paketa i uključene troškove). Ograničavanje avansnih plaćanja ne bi se odnosilo na opskrbni lanac, tj. na pružatelje usluga koji obavljaju usluge u okviru paketa.

Ovo je do sada najmanje opterećujuća opcija koju je predstavila Europska komisija u pogledu ograničavanja avansnih plaćanja. Prijedlog, međutim, ne daje odgovor na pitanje plaćanja na rate ili, primjerice, pitanje poklon bonova. Štoviše, budući da Komisija ne komunicira očekivanu razinu harmonizacije na nivou država članica, postoji mogućnost da će pojedine države članice moći nametnuti drastičnija pravila.

  1. B2B povrati – prvi scenarij

Ako se ugovor o paket aranžmanu raskine zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, pružatelji usluga bili bi dužni organizatoru putovanja vratiti sve unaprijed plaćene usluge u roku od najviše 7 dana od trenutka kada ih je organizator obavijestio da je paket aranžman otkazan. Ovo bi se pravilo primjenjivalo čak i ako je njihova usluga bila ili je mogla biti pružena (npr. let je iskorišten ili je smještaj u hotelu dostupan).

  1. B2B povrati – drugi scenarij

Ako je ugovor o paket aranžmanu raskinut zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, pružatelji usluga bili bi dužni organizatoru putovanja vratiti sve unaprijed plaćene usluge u roku od najviše 7 dana od trenutka kada ih je organizator obavijestio da je paket aranžman otkazan. Organizator bi imao pravo na ovaj povrat samo ukoliko je paket otkazan, a relevantna usluga se nije izvršila ili se uopće nije mogla izvršiti.

 

Izvor: ECTAA

Foto: ECTAA