Loading...

Za članove

Stručno osposobljavanje za prilagodbu europskoj legislativi

UHPA je u 2020. godini ostvarila potporu Ministarstva turizma i sporta za projekt pod nazivom Pružanje usluga u turizmu uz nova pravila igre za turističke agencije – pravni okviri i računovodstveno praćenja usluga koje pružaju turističke agencije u okviru većih prava potrošača kao posljedica transpozicije odredaba Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. 

Najavljena najbolja turistička godina pretvorila se u do sada neviđenu krizu uzrokovanu svjetskom pandemijom COVID-19 virusa. Turističke su agencije među prvima osjetile teške posljedice iste te će se obzirom na enormni pad prometa, uslijed ograničenosti rada, i zadnje oporaviti. Članove ćemo kroz aktualne edukativne aktivnosti pripremati za prilagodbu „novim pravilima igre za turističke agencije“ u novonormalnim uvjetima i pripremu nadamo se ipak nešto bolje turističke godine.

Sažetak projekta: Sustavna provedba cjeloživotnog obrazovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih u turizmu, specifično djelatnika turističkih agencija i ureda UHPA-e u svrhu razumijevanja, prilagodbe, primjene i unaprjeđivanja kvalitete poslovanja u skladu s pravnom regulativom RH i EU. Izrada dokumentacije, osposobljavanje djelatnika, savjetodavna, stručna i operativna podrška.

Dugoročne promjene koje će nastati su: bolja primjena zaštite potrošača i usklađenost s zakonskom regulativom, značajno unaprjeđenje stručnih kompetencija ljudskih potencijala u turizmu na području usklađivanja poslovanja s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu i Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima; stručno osposobljeni djelatnici u turizmu sa znanjima i kompetencijama za razumijevanje radno-pravnih izazova rada turističkih agencija u uvjetima izvanrednih okolnosti; kritične predugovorne informacije za paket-aranžmane, izazovi raskida ugovora o putovanju, utjecaj izvanrednih okolnosti na ugovaranje i izvršavanje ugovora o paket-aranžmanu, specifičnosti naplate i povrata predujmova, kao i drugih posebnih propisa koji se odnose na poslovanje turističkih agencija. 

Nova pravila igre za turističke agencije

Radni materijal s održanih radionica:

Projekt se realizira uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta.


UHPA je u 2019. godini ostvarila potporu Ministarstva turizma za projekt pod nazivom Izazovi primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu i Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima te ostalih relevantnih propisa za pružanje usluga turističkih agencija. 

O projektu: U svrhu daljnje prilagodbe i usklađivanja poslovanja s novim regulatornim zahtjevima RH i EU koji su stupili na snagu tijekom 2018. godine, utvrdili smo da je nužno dodatno informirati turističke agencije o neophodnim aktivnostima koje se trebaju sprovesti, stručno osposobiti za kvalitetnu i učinkovitu implementaciju u svakodnevnoj praksi te prevenirati moguću pojavu propusta i posljedično izricanje kazni.

Opći cilj projekta je unaprijediti znanja i kompetencije djelatnika turističkih agencija i ureda UHPA-e o odredbama novih regulatornih zahtjeva; Zakona o pružanju usluga u turizmu RH, Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima koja je provedena u Zakonu o pružanju usluga u turizmu, relevantnim propisima za pružanje usluga turističkih agencija – obvezni odnosi, računovodstvo, porezi.

Specifični cilj:  

Provedbom projekta jačaju se kapaciteti UHPA-e za pružanje stručnog usavršavanja i osposobljavanja djelatnika turističkih agencija – članova UHPA-e prema zahtjevima koje donose nove pravne regulative RH i EU, pomažući im na taj način kvalitetno i učinkovito prilagođavanje promjenama na tržištu. 

Očekivani rezultati su povećana svijest o identificiranim izazovima u primjeni Direktive (EU) 2015/2302 te u primjeni Zakona u pružanju usluga turizmu i drugih relevantnih propisa za pružanje usluga turističkih agencija uz unaprijeđeno znanje sudionika o upravljanju poslovanjem turističkih agencija.

Projektom će se pružiti temeljna znanja i praktične vještine čime će se pozitivno utjecati na kvalitetu ljudskih potencijala, zaposlenika turističkih agencija te ih osposobiti za kvalitetniji rad i pružanje kompletnije i kvalitetnije usluge. Kroz aktivnosti projekta, dostupne materijale i kontinuiranu stručnu i operativnu podršku, ciljne skupine će spoznati značaj cjeloživotnog i stručnog osposobljavanja koje osigurava znanja i vještine usklađene s pravnom regulativom RH i EU te potrebama tržišta i trendova.

Obrazovne aktivnosti osmišljene su tako da osiguravaju stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija ljudskih potencijala o pravnoj regulativi RH i EU te da ih na kvalitetan i učinkovit način znaju primijeniti u poslovanju i svakodnevnoj praksi.

Prezentacija: Predugovorne i ugovorne informacije za putovanja u paket-aranžmanu temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu

Video snimku radionice održane u Zagrebu možete pogledati na linkovima u nastavku:

1. dio snimke - ovdje.

2. dio snimke – ovdje.

3. dio snimke – ovdje.

Projekt se realizira uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma.

 

UHPA je u 2018. godini ostvarila potporu Ministarstva turizma za projekt pod nazivom Stručno osposobljavanje za prilagodbu novoj europskoj legislativi u poslovanju turističkih agencija (primjena novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima te Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

O projektu

U svrhu prilagodbe i usklađivanja poslovanja novim regulatornim zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije koji su stupili na snagu tijekom 2018. godine, od velike je važnosti bilo pravovremeno informirati turističke agencije o neophodnim aktivnostima koje je potrebno sprovesti, ali i stručno osposobiti djelatnike za kvalitetnu i učinkovitu implementaciju u svakodnevnoj praksi te na taj način prevenirati moguće propuste i posljedično izricanje kazni.

Opći cilj projekta bio je unaprijediti znanja i kompetencije djelatnika turističkih agencija i ureda UHPA-e o odredbama novih regulatornih zahtjeva:

  • Zakona o pružanju usluga u turizmu RH koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. i Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima čije odredbe su s primjenom započele od 1. srpnja 2018. godine te o inspekcijskom nadzoru nad provedbom novog Zakona
  • Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Specifični cilj projekta bio je podizanje razine kvalitete ljudskih potencijala te jačanje konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda i ponuda na međunarodnom tržištu.

Očekivani rezultati:

  1. značajno unapređenje stručnih kompetencija ljudskih potencijala u turizmu na području usklađivanja poslovanja s odredbama novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktivom (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
  2. stručno osposobljeni djelatnici u turizmu sa znanjima i kompetencijama za razumijevanje inspekcijskih nadzora nad provedbom novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, Direktive (EU) 2015/2302  i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – (EU)
  3. konkurentnija pozicija turističkih agencija
  4. jačanje osposobljenosti i stručnih kapaciteta UHPA-e kao krovne strukovne udruge
  5. preveniraju propusta u poslovanju turističkih agencija i smanjenje mogućnosti kazna.

U sklopu navedenog UHPA je uspješno realizirala 15 radionica s više od 300 zadovoljnih sudionika čime su ostvareni zadani ciljevi projekta te unaprijeđena razina kvalitete ljudskih potencijala, a time i konkurentnost hrvatskog turizma na međunarodnom tržištu.

Radni materijal - prezentacije s održanih radionica:

Projekt se realizira uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma.