HRV  |  ENG
                 
Osnovne informacije   
Tvrtka Katarina Line d.o.o.
Puni naziv tvrtke (iz Rješenja) Katarina Line d.o.o.
OIB 28922587775
ID kod
Osnovana 1992 .
Adresa V.Spincica 13
Grad Opatija
Poštanski broj 51410
Država Hrvatska
Telefon 051 603 400
Telefax 051 271 372
Mobitel
E-mail info@katarina-line.hr
Web adresa www.katarina.line.hr
Osoba ovlaštena za zastupanje Katica Hauptfeld
O agenciji
Katarina Line, turistička agencija specijalizirana za nautički turizam s naglaskom na krstarenja motornim jedrenjacima Jadranom, izrasla je danas u jednu od vodećih receptivnih agencija u Hrvatskoj, posebno orijentirana na skandinavsko tržište.


Katarina Line d.o.o.
Putnička agencija
 
Osnovana 1992.
Adresa V.Spincica 13
Grad 51410 Opatija
Država Hrvatska
Telefon 051 603 400
Telefax 051 271 372

info@katarina-line.hr
 
www.katarina.line.hr