Loading...

Sideways d.o.o.

Sideways d.o.o. je turistička agencija usmjerena na autentičnost i neotkrivene zanimljivosti. Pružamo iskustava - putovanja, izleta i događaja vezanih uz gastronomiju, enologiju, kulturu i tradiciju. S nama gosti otkrivaju jedinstveni doživljaj organiziranih degustacija, obilazaka vinarija, uljara, sirana i različitih eno gastro iskustva. Naš centralni proizvod internet platforma Authland (www.authland.com) na kojoj su konsolidirane turističke usluge hrvatskih agencija, vinarija i OPG-ova čime se olakšava kupovina i bolji doživljaj destinacija.

Na tržište izlazi jedinstvena centralizirana platforma za usluge eno-gastro turizma u Hrvatskoj

Authland je digitalna platforma za online booking tura i aktivnosti u eno-gastro segmentu

02.06.2020
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

SIDEWAYS D.O.O.

Adresa:Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar
Osnovana:2019. godine
Telefon:+385 91 373 9030
E-mail:team@authland.com
Web:www.authland.com