Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i podrškom sustava turističkih zajednica tijekom 2016. godine realizirala program edukacije za javni i privatni sektor te poduzela potrebne aktivnosti u stvaranju klastera destinacijskih menadžment kompanija za osam turističkih regija/klastera. Aktivnosti razvoja turističkih proizvoda provele su se u 8 turističkih regija / klastera (Istra, Kvarner, Grad Zagreb, Središnja Hrvatska, Slavonija, Lika i Karlovac, Dalmacija – Šibenik, Dalmacija – Dubrovnik), a ključna aktivnost ovog procesa bila je provođenje 4 radionice u svakom od spomenutih turističkih regija / klastera (ukupno 32 radionice).

Radionice su bile namijenjene zaposlenicima u sustavu turističkih zajednica te lokalnoj upravi i samoupravi na poslovima vezanim uz razvoj turizma, razvojnim agencijama te receptivnim turističkim agencijama (komercijalistima, produkt menadžerima, voditeljima poslovnica), potencijalnim gospodarskim i drugim subjektima koji se bave razvojem proizvoda. Cilj prve radionice bio je analizirati do sada razvijene složene turističke proizvode, kreirati SWOT analize, definiranje metoda, identifikacija tema, područja i aktivnosti koji do sada nisu obuhvaćeni razvojem složenih turističkih proizvoda i definiranje projektnog zadatka na identifikaciji nositelja posebnih kompetencija projektnih ideja.

Turističko tržište postaje izrazito konkurentno i sve je veća potreba razvoja nove destinacijske ponude i proizvoda jedinstvenih doživljaja i turističkih paket aranžmana turizma posebnih interesa, a za što je ključna kvalitetna suradnja privatnog i javnog sektora, inovativni proizvod koji prati sve relevantne trendove te kvalitetan i educiran kadar. 

Rezultati zajedničkih radionica su podignuta svijest o potencijalima razvoja turizma posebnih interesa u lokalnim zajednicama, educirani djelatnici turističkih agencija i turističkih zajednica o razvoju turizma posebnih interesa i trendovima u turizmu, unaprijeđena suradnja javnog i privatnog sektora za upravljanje destinacijom, identifikacija nositelja posebnih kompetencija, analiza do sada razvijenih složenih turističkih proizvoda, formuliranje odrednica marketing plana za pojedine proizvode i linije proizvoda.