UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija osnovana je 1992. godine i od tada aktivno zastupa strukovne interese svojih članova. Danas je po svojoj organiziranosti, kontinuitetu i opsegu djelovanja vodeća strukovna udruga u turizmu u Republici Hrvatskoj. Uz 229 redovnih članova koji pružaju usluge turističkih agencija i turoperatora, UHPA okuplja i 106 pridruženih članova iz hotelijerstva, prijevoza, strukovnog obrazovanja te drugih ustanova i udruga vezanih uz turizam. Sveukupno, znak UHPA-e, kao znak povjerenja i kvalitete nalazi se na više od 350 prodajnih mjesta naših članova.

UHPA zastupa interese svojih članova i na međunarodnoj razini kao redovna članica Europskog udruženja nacionalnih udruga turističkih agencija i turoperatora (ECTAA).

Osim na europskoj razini, UHPA je vrlo aktivna i u regionalnoj suradnji, prije svega s udrugama turističkih agencija i turoperatora u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. U projektima koje financira Europska komisija, UHPA je zadnjih nekoliko godina surađivala s različitim strukovnim i drugim udrugama u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Grčkoj, Latviji, Bugarskoj, Italiji, Belgiji i Crnoj Gori. Na bazi reciprocitetnog članstva, posebne odnose UHPA njeguje s najsnažnijim europskim i izvaneuropskim udrugama turističkih agencija kao što su DRV, ANVR, SRF, ASTA i JATA.

Kao dragovoljna strukovna udruga UHPA zastupa interese svojih članova i tijesno surađuje s Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatskom turističkom zajednicom na različitim projektima. Ti su projekti usmjereni prije svega na povećanje broja organiziranih dolazaka i noćenja u pred i posezoni, kroz razvoj ponude za tržište posebnih interesa i poticanje rada destinacijskih menadžement kompanija – DMC. Posebno se velika pozornost u tim projektima posvećuje pitanjima održivog poslovanja i unapređenja kvalitete poslovanja turističkih agencija. Time se ispunjava misija UHPA-e na povećavanju konkurentnosti svojih članova i doprinosu odgovornom razvoju hrvatskog turizma.

Svjesni činjenice da je stručni i kvalificirani kadar osnova kvalitete poslovanja svake turističke agencije i turoperatora, UHPA snažno djeluje i na ovom području. Kao udruga poslodavaca pregovara sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske o uvjetima rada u putničkim agencijama, a preko svojih predstavnika u Agenciji za strukovno obrazovanje na razvoju i unapređenju strukovnog obrazovanja za zanimanja u turizmu kako u klasičnom, tako i u elektronskom okruženju.

Pridruženi članovi UHPA-e su sve najveće visokoškolske ustanove koje obrazuju menadžere u turizmu u Hrvatskoj, a predstavnici UHPA-e su članovi svih ispitnih povjerenstava za stručne ispite za voditelje poslova turističkih agencija, turističke vodiče i turističke pratitelje u Hrvatskoj. Povrh toga, UHPA intenzivno radi i na različitim oblicima neformalnog obrazovanja zaposlenih u turističkim agencijama, njihovom redovitom informiranju i razvoju programa cjeloživotnog obrazovanja.

UHPA ima i vrlo intenzivnu suradnju s uglednim stručnim časopisima i revijama. Za područje poreznog, financijskog, računovodstvenog i pravnog poslovanja turističkih agencija redovito se objavljuju stručni članci u uglednom časopisu RIF. Jednako tako, problematika marketinga i menadžmenta turističkih agencija obrađuje se u UT-u, stručnoj reviji za turizam. Zajedno s uredništvom posebnog časopisa Way to Croatia UHPA radi na promicanju raznolikosti kulturne i prirodne baštine u Hrvatskoj kroz distribuciju na tisuće adresa u svijetu i to prije svega adresa turističkih agencija i turoperatora. UHPA izdaje i vlastitu stručnu reviju s pažljivo odabranim stručnim tekstovima namijenjenu osobama zaposlenim u turističkim agencijama. 

Jednaka se važnost posvećuje i potpori članovima u marketinškim aktivnostima i to ne samo za inbound aktivnosti. Osim organizacije studijskih putovanja, kako za strane agencije u Hrvatskoj, tako i za domaće agencije u inzemstvu, UHPA aktivno potiče i koordinira nastupe svojih članova na brojnim radionicama i sajmovima u svijetu. Misija UHPA-e je usmjeravati članove na poslovanje u skladu s načelima održivog turizma koje povećava njihovu konkurentnost i doprinosi odgovornom razvoju hrvatskog turizma.

Ured UHPA-a sa šest zaposlenih radnika i uz vanjske suradnike predano radi na ispunjenu ciljeva udruge. Vjerujemo da sve naše aktivnosti mjerljivo utječu na kvalitetu pružanja usluga, a onda i poslovni uspjeh naših članova. Stoga vas pozivamo da s povjerenjem kao svojeg poslovnog partnera u Hrvatskoj izaberete nekog od naših redovnih ili pridruženih članova.

Istražite zanimljiva putovanja i putujte s pouzdanjem koristeći usluge UHPA-inih članica!