UHPA u sklopu svojih redovitih aktivnosti kontinuirano djeluje na unapređenju ljudskih potencijala svojih članova, ali i ostalih ključnih dionika u turizmu: turističkih zajednica, javnih institucija, udruga, obrazovnih institucija, pružatelja turističkih usluga i ostalih.

Već dugi niz godina svoje projektne aktivnosti usmjerava prema društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju turizma, počevši od 2010. godine i  prvog EU projekta EOS CODE: Principi održivog poslovanja u turizmu pa do suradnje s vodećom međunarodnom inicijativom za osposobljavanje, upravljanje i certificiranje turističkih tvrtki koje su posvećene održivom razvoju turizma – Travelife.

Naše članice prepoznale su korisnosti projekata te su se aktivno uključile u njihovu realizaciju sudjelujući na radionicama, primjenjujući naučeno i dijeleći s drugima iskustva i znanja. Projekti koje provodi UHPA prepoznati su kao važan segment turističke politike u Republici Hrvatskoj i kvalitetan doprinos održivom razvoju turizma što je vidljivo iz velikog broja projekta koji su prepoznati od Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i Europske unije.

Posebno ističemo kako su UHPA-ini projekti usmjereni na razvoj posebnih oblika turizma i cjeloživotno obrazovanje prepoznati su i diseminirani od EU i UN-a kao primjeri dobre prakse:

Obuka i certificiranje društveno odgovornog poslovanja u turizmu (CSR TOUR)

    • uvršten kao case study u publikaciju Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda „10 godina UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj“

    • odabran kao primjer dobre prakse Agencija za mobilnost i programe EU

    • primjer dobre prakse na konferenciji "The EU’s Tourism Education & Training Offer – a mapping exercise and performance check"

Projekt "Upoznaj Hrvatsku"  

    • odabran kao primjer najbolje prakse u evaluaciji “Enhancing the competitiveness of tourism in the EU – an evaluation approach to establishing 20 cases of innovation and good practice“

Udruga trenutno sudjeluje u provedbi EU projekta:

  • U okviru  europskog programa COSME, UHPA kao partner sudjeluje u provedbi projekta „SUSTOUR - Promicanje održivosti u poslovanju europskih turoperatora“. Glavni cilj projekta je  poticanje kapaciteta i vještina 175+ organizatora putovanja (MSP-malih i srednjih poduzeća) kroz provedbu obuke, sustava upravljanja, standarda i rješenja, što će poboljšati njihovo održivo upravljanje i učinkovitost te otvoriti nove tržišne mogućnosti.

Više informacije o našim projektima dostupno je u izborniku s lijeve strane.