Trajanje projekta: studeni 2012. – studeni 2014.

Nositelj projekta: Udruga hrvatskih putničkih agencija

Partneri: ECEAT (Nizozemska), ABTA (Velika Britanija), PIT (Poljska), HATTA (Grčka), LC (Latvija)

UHPA je bila nositelj projekta i vodeći partner u zajedničkom nastojanju poslovnog i obrazovnog sektora u promicanju održivosti u Hrvatskoj, Grčkoj, Latviji, Poljskoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. U dvogodišnjem projektu jedanaest obrazovnih institucija i sedam nacionalnih turističkih udruga u partnerstvu s više od 200 turističkih agencija prihvatilo je Travelife sustav.

Travelife je sustav upravljanja osposobljavanjem i certifikacijska inicijativa za turističke kompanije koje su predane postizanju održivosti. Primarno je fokusiran na hotele, pružatelje usluga smještaja, turoperatore i turističke agencije.

Rezultati ovog projekta su da je više od 50 putničkih agencija implementiralo sustav upravljanja održivosti, 94 hotela je dobilo Travelife certifikat, te je podijeljeno više od 750 osobnih certifikata za Travelife menadžere održivosti. Za vrijeme obuke više od 600 studenata razvilo je nova znanja i kompetencije za održivost u turizmu. Prikupljeno je više od 80 primjera dobre prakse iz putničkih agencija iz Hrvatske, Grčke, Latvije, Poljske, Nizozemske i Velike Britanije.

Projekt je vrijedan 322.562,23 EUR, a financiran je kroz Program cjeloživotnog obrazovanja Leonardo da Vinci - Transfer inovacija. Projekt je sufinancirao i podržao Ured za udruge i Ministarstvo turizma Vlade Republike Hrvatske. Provedba projekta je ocijenjena s ocjenom 9 od 10 te je uvršten kao hrvatski primjer dobre prakse u publikaciju Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE „10 godina UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj“. Osim toga odabran je kao primjer dobre prakse Agencije za mobilnost i programe EU i predstavljen kao primjer dobre prakse na konferenciji "The EU’s Tourism Education & Training Offer – a mapping exercise and performance check".

CSR-TOUR web

CSR TOUR // Corporate Social Responsibility Training and Certification in the Travel Sector //  Project Nr: 2012-1-HR1-LEO05-01703