UHPA je 2012. godine pokrenula projekt specijalizacije i certificiranja turističkih agencija te stvaranja klastera, kojima se zajedno s pratećim marketinškim aktivnostima podiže kvaliteta ljudskih potencijala i jača konkurentnost hrvatske turističke ponude.

Kroz projekte specijalizacija unaprjeđuje se konkurentnost agencija koje se bave posebnim oblicima turizma pružajući im kroz projekt podršku prvenstveno u razvoju novih turističkih proizvoda i marketingu. Specijalisti za školska putovanja, privatni smještaj, profesionalni organizatori kongresa (PCO), eno-gastronomski turizam, destinacijske menadžment kompanije (DMK) i druge specijalizacije morale su zadovoljiti određene kriterije. Spomenute kriterije agencije su zadovoljavale dokazivanjem dosadašnje i trenutne poslovne aktivnosti, kompetencijom zaposlenika i suradnika te obvezom cjeloživotnog obrazovanja istih, stalnim razvojem i inovacijom programa agencije, društveno odgovornim poslovanjem kao i aktivnošću u sustavu turističkih zajednica te ujedno implementacijom sustava za upravljanje kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015.

Sukladno tadašnjim zahtjevima turističkog tržišta i strateškim odrednicama razvoja hrvatskog turizma, UHPA je planirala specijalizacijom i certificiranjem turističkih agencija formirati klastere kojima je svrha umrežavanje relevantnih dionika u turizmu, dijeljenje znanja i iskustva, razvijanje novih ideja, stručno usavršavanje i pružanje visoke kvalitete usluga krajnjim korisnicima.

Razvojem klastera omogućuje se sudionicima da postanu vodeći u svom području te da povećanjem kvalitete svoje ponude direktno doprinesu povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Važnost specijalizacije turističkih agencija te uspostavljanja klastera posebno su dobili na značenju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otkad su i zahtjevi turističkog tržišta postali znatno veći.

Kroz klastere specijalisti surađuju u zajedničkom razvoju proizvoda i marketingu jačajući na taj način poziciju Hrvatske kao destinacija za posebne oblike turizma.