Projekt „Upoznaj Hrvatsku“ pokrenut je 2010. godine od strane Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) uz financijsku potporu Ministarstva turizma. Cilj projekta bio je repozicioniranje imidža hrvatskog turizma s proizvoda sunca i mora na turizam posebnih interesa. Glavni razlozi bili su razvijanje turističke ponude u nerazvijenim područjima za smanjenje negativnog utjecaja visoke sezonalnosti na hrvatski turizam uz povećanje stope popunjenosti kapaciteta i profitabilnost turističkih poduzeća kao i smanjenje nezaposlenosti i iseljavanje stanovništva.

Ovaj sveobuhvatni projekt poticao je razvoj turističkih agencija iz nerazvijenih područja u agencije za destinacijski menadžment i kreiranje oko 2000 novih turističkih programa (aranžmana) vezanih za turizam posebnih interesa (tematski turizam). Novi programi bili su razvijeni uz aktivan angažman većinom lokalnih stručnjaka s relevantnim kompetencijama kao što su: arheolozi, botaničari, geolozi, vinari, tradicijski obrtnici, fotografi, kuhari, umjetnici...

„Upoznaj Hrvatsku“ je dobar primjer projekta koji predstavlja sustavni pristup mijenjanju lokacije i karaktera turističke ponude te ilustrira brojne ciljeve politika Europske unije. Ciljevi projekta su produljenje sezone, proširenje turističke ponude s uobičajenih proizvoda sunca i mora na druge dijelove Hrvatske te promocija kvalitetnih i održivih turističkih usluga. Aspekt održivosti se očituje u smanjenju ekološkog pritiska na obalni pojas uzrokovanog prekomjernom koncentracijom turističke aktivnosti. Istovremeno, turizam posebnih  interesa i formiranje DMC agencija (kompanija za destinacijski menadžment) vode prema kvalitetnom i održivom razvoju turističke aktivnosti u većem dijelu zemlje.

Projekt „Upoznaj Hrvatsku“ pobudio je zanimanje susjednih zemalja (Slovenije, Crne Gore, Srbije i Italije) za razvijanje prekograničnih turističkih aranžmana koji bi preuzeli osnovne principe projekta – turizam posebnih interesa i formiranje DMC agencija uz pružanje potpore za edukaciju i marketing. Možemo zaključiti kako je projekt u skladu s politikom Europske komisije vezanom za promociju transnacionalnih i tematskih turističkih proizvoda.

Uključivanje stručnjaka koji nisu izravno vezani za turističku industriju s ciljem njihovog doprinosa razvoju i distribuciji aranžmana vezanih za turizam posebnih interesa još je jedan od zanimljivih aspekata ovog projekta. To donosi jednu novu perspektivu, olakšava iskorištavanje potencijala lokalnih znanja i stručnjaka, pridonosi stvaranju radnih mjesta izvan sektora osnovne turističke ponude te osnažuje vezu između pružanja turističkih usluga i lokalne ekonomije.

2013. godine, u dokumentu objavljenom na stranicama Europske komisije, projekt Udruge hrvatskih putničkih agencija „Upoznaj Hrvatsku“  naveden je kao jedan od dvadeset primjera dobre prakse u razvoju turističke ponude. „Upoznaj Hrvatsku izvrstan je primjer projekta koji predstavlja sistematizirani pristup decentralizaciji turističke ponude“, navodi se u izvješću "Enhancing the Competitiveness of Tourism in the EU" koje je za EK pripremio britanski CSES - The Centre for Strategy & Evaluation Services.