Tijekom 2010. godine proveden je niz edukativnih radionica na temu „Novi turistički proizvodi za novi hrvatski turizam“. 

Uvod

Problem razvoja novih turističkih proizvoda jedno je od ključnih pitanja daljeg uspješnog razvoja hrvatskog turizma, posebice kad je riječ o područjima koja su još uvijek turistički nedovoljno razvijena. Istovremeno, strateška usmjerenost na specifične tržišne niše ili tzv. „tržište posebnih interesa“ u posve novi kontekst stavlja razvoj novih turističkih proizvoda. Naime, oni postaju složeni skup različitih usluga u kojem središnje mjesto zauzimaju nositelji specifičnih kompetencija (ornitolozi, botaničari, geolozi, arheolozi, etnolozi, različiti umjetnici, arhitekti, fotografi, enolozi, kuhari, planinari, speleolozi, poznavatelji različitih zanata i drugih vještina...). Nažalost, većina nositelja ovih specifičnih kompetencija nije svjesna, ili ne vidi razloge, mogućnosti i prilike za uključivanje u razvoj novih turističkih proizvoda. Kako bi se što veći broj potencijalnih gospodarskih i drugih subjekata, kao i nositelja specifičnih kompetencija osposobio za uključivanje u turističke aktivnosti kroz kreiranje novih turističkih proizvoda/ponude, Hrvatska turistička zajednica će organizirati edukativne radionice zajedno s turističkim zajednicama županija, gradova i općina, tamo gdje za to postoji opravdan interes. 

Cilj aktivnosti

Razviti spoznaju o važnosti novih proizvoda, kao i specifičnih kompetencija u razvoju novih turističkih proizvoda kod njihovih nositelja, zaposlenih u sustavu turističkih zajednica i kod komercijalista u turističkim agencijama; animirati potencijalne nositelje novih turističkih proizvoda i specifičnih kompetencija za uključivanje u turističke aktivnosti; razraditi osnove turističkog proizvoda za koje nositelji imaju afiniteta i potencijala te ih predstaviti predstavnicima sustava turističkih zajednica i agencija.

Svrha aktivnosti 

Stvoriti preduvjete za razvoj novih turističkih proizvoda i suradnju turističkih agencija i turističkih zajednica na marketingu novih turističkih proizvoda kao DMC-a i DMO-a.

Ciljane skupine polaznika 

Primarna skupina: potencijalni gospodarski i drugi subjekti i/ili nositelji različitih specifičnih kompetencija (ornitolozi, botaničari, geolozi, arheolozi, etnolozi, različiti umjetnici, arhitekti, fotografi, enolozi, kuhari, planinari, speleolozi, poznavatelji različitih zanata i drugih vještina...)

Sekundarna skupina: komercijalisti u turističkim agencijama, zaposleni u sustavu turističkih zajednica te lokalnoj upravi i samoupravi na poslovima vezanim uz razvoj turizma 

Kratki opis aktivnosti 

Edukativna radionica se sastoji od tri bloka po 90 minuta. U prvom bloku polaznici dobivaju osnovne informacije o obilježjima turističkih proizvoda i važnosti posebnih kompetencija za turizam posebnih interesa, te osnovne informacije kako svoje kompetencije iskoristiti kao mogući (dodatni) izvor prihoda. U drugom bloku polaznici prezentiraju svoje ideje/specifične kompetencije i način na koji misle da ih mogu iskoristiti za stvaranje novih turističkih proizvoda. Uz aktivno učešće predstavnika turističkih zajednica, polaznici analiziraju iznesene prijedloge za razvoj novih turističkih proizvoda i identificiraju one koji imaju najviše izgleda za realizaciju. U trećem dijelu radionice polaznici uz pomoć moderatora i uz aktivno učešće predstavnika turističkih zajednica razrađuju odabrane ideje za nove turističke proizvode, a najbolje ideje prezentiraju svim sudionicima radionice.

Nositelji izvođenja aktivnosti 

Glavni organizator aktivnosti je Hrvatska turistička zajednica. Koordinator izvođenja radionica je Udruga hrvatskih putničkih agencija, a moderatori – predavači su: Željko Trezner, direktor UHPA-e; Neda Lušić, stručna suradnica UHPA-e; Romana Franjić, prodekanica za razvoj ZŠM – VERN; Konstantin Rešetar, konzultant. Suradnici su turističke zajednice županija, gradova i općina.

Obujam realizacije aktivnosti 

Radionice će se realizirati u najmanje 25 turističkih destinacija i obuhvatiti najmanje 375 sudionika, odnosno prosječno 15 sudionika po radionici. Maksimalni broj sudionika po radionici je 25. 

Očekivani rezultat

Najmanje 100 motiviranih gospodarskih subjekata i/ili nositelja specifičnih kompetencija spremnih za nastavak suradnje s turističkim zajednicama i agencijama na daljem razvoju svojih projektnih ideja, najmanje 200 novih projektnih ideja u bazi podataka projektnih ideja, najmanje 25 direktora turističkih zajednica i 25 komercijalista iz turističkih agencija koji će nastaviti aktivnosti na razvoju novih turističkih proizvoda na području svojeg djelovanja.