Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera projekta.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci (početak 16.09.2020.)

PROCIJENJENI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 1.331.943, 24 EUR

IZNOS POTPORE: 75% prihvatljivih troškova= 998 956.28 EUR; 25% doprinos partnera=332.986,96 EUR

Partneri:

 1. Europski centar za eko i agroturizam (ECEAT), Nizozemska
 2. Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja (ECTAA), Belgija
 3. FUTOURIS, Njemačka
 4. Nizozemsko udruženje turoperatora (ANVR), Nizozemska
 5. Udruženje finske turističke industrije (SMAL), Finska
 6. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Hrvatska
 7. Portugalsko udruženje turističkih agencija i turizma (APAVT), Portugal

SUSTOUR ima za cilj poticanje kapaciteta i vještina 175+ organizatora putovanja (MSP-malih i srednjih poduzeća) kroz provedbu obuke, sustava upravljanja, standarda i rješenja, što će poboljšati njihovo održivo upravljanje i učinkovitost te otvoriti nove tržišne mogućnosti.

Ciljevi i aktivnosti

Konkretno, projekt želi:

 1. Ažurirati postojeće standarde, alate za obuku i (online) implementaciju za učinkovitu primjenu održivosti turoperatora i njihovog lanca opskrbe. Bit će obučena skupina od 45 savjetnika i revizora iz 12 različitih zemalja.
 2. Razviti standarde, obuke, alate i kriterije za smanjenje i bolje upravljanje emisijom ugljika i plastikom, dva ključna utjecaja turističkog sektora na okoliš. Razvit će se posebni alati za upravljanje emisijom ugljika u izletničkim program (obalni).
 3. Angažirati i izgraditi kapacitete kritičnog broja MSP organizatora putovanja putem kombiniranog pristupa obuci (obuka u učionici, online, webinari, video seminari). Bit će odabrano više od 175 malih i srednjih poduzeća koja će imati koristi iz šireg programa izravne financijske potpore.
 4. Obučiti 120 turoperatora u skladu sa 100+ najboljih praksi putem terenskog, grupnog i daljinskog podučavanja. Tvrtke će izraditi detaljno izvješće o održivosti.
 5. Neovisno procijeniti i certificirati turoperatore na temelju međunarodnih standarda. Kao rezultat, očekuje se da će 120 turoperatora ishoditi osnovni Travelife Partner certifikat, a 60 turoperatora ishodit će Travelife Certified certifikat, od čega najmanje 10+ registraciju u EMAS* sustavu.
 6. Razviti i primijeniti metodologiju i online alat za certificiranje održivosti izleta uključivanjem dobavljača izleta, uključujući (lokalni) prijevoz, aktivnosti (npr. vožnja brodom, ronjenje, razgledanje grada), hranu i usluge vođenja. Primijenit će se u praksi među 150+ izleta koji uključuju procjenu 2.000 dobavljača turoperatora.
 7. Uspostaviti tržišne veze i odgovarajuće financijske koristi za podržana MSP-a i distribuirati rezultate projekta širem turističkom sektoru putem mreža projektnih partnera.
 8. Omogućiti učinkovitu provedbu SUSTOUR-a koji uključuje sve projektne partnere i vanjske dionike, što dovodi do planiranog učinka, ishoda i rezultata projekta SUSTOUR te detaljno izvijestiti o rezultatima i učinku pružene financijske potpore.

SUSTOUR letak

Ovdje se nalazi popis malih i srednjih poduzeća koja sudjeluju i pregled tvrtki po zemlji i modulu podrške.

SUSTOUR sufinancira Europski program COSME čiji je cilj povećati konkurentnost i održivost europskih malih i srednjih poduzeća.

*EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja te unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Uključivanje organizacija u sustav EMAS je dobrovoljno i dostupno svim ekonomskim sektorima (javnim i privatnim djelatnostima), odnosno pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima.