Travelife

Travelife sustav za turističke agencije i turoperatore vodeća je globalna, međunarodno priznata  shema obuke, upravljanja i certificiranja održivosti za turističke agencije i turoperatore. Temelji se na međunarodnim standardima održivosti: GSTC, EMAS III, UNEP-TOI Management Manuals, ISO 14001, Global Reporting Initiative, OECD-ove smjernice za korporativnu društvenu odgovornost, ISO 26000.  

O Travelife sustavu

Travelife je pokrenut 2007. godine od strane Udruge turističkih agencija i turoperatora Velike Britanije (ABTA) i Udruge nizozemskih turističkih agencija (ANVR), uz podršku Sveučilišta Metropolitan University iz Leedsa (UK), Lund University (Švedska) i Europskog centra za eko i agro-turizam (ECEAT), nizozemske neprofitne organizacije koja promiče održivost u turizmu. Metodologija za Travelife razvijena je tijekom projekta LIFE uz podršku EU-a, na temelju koncepta i Programa upravljanja održivosti razvijenog od strane Ujedinjenih naroda (UNEP), Inicijative turističkih operatera za održivi razvoj turizma (TOI) te prema iskustvima ranije spomenutih strukovnih udruga ANVR-a i ABTA-e.

Travelife sustav nudi integrirani program obuke i osposobljavanja djelatnika, primjera najboljih iskustava i prakse, alata, implementacije, upravljanja, planiranja, izvještavanja, B2B alata i certificiranja koji su posebno dizajnirani za turističke agencije i turoperatore i dostupni putem vrhunskog IT sustava. Postizanje GSCT-akreditiranog statusa znači da program Travelife certifikacije u potpunosti slijedi najviše, vrlo zahtjevne međunarodne standarde, što Travelife dodatno razlikuje od svih ostalih certifikacijskih programa u svijetu. Travelife shemu je odabralo više od 40 nacionalnih i međunarodnih udruga u turizmu i pristupačna je za mikro i multinacionalne tvrtke.

UHPA i Travelife

UHPA, vodeća strukovna udruga u turizmu u Hrvatskoj, dugogodišnji je partner ECEAT-a koji upravlja Travelife sustavom za turističke agencije. Suradnja je započela 2012. godine na EU projektu Obuka i certificiranje društveno odgovornog poslovanja u turizmu (CSR) te se nastavila i nakon završetka projekta potpisivanjem ugovora o dugoročnoj suradnji. Temeljem ugovora, UHPA je osigurala kontinuiranu brigu, stručnu podršku i konzultacije u vezi obuke i osposobljavanja djelatnika agencija, implementacije sustava u poslovanje te certificiranja turističkih agencija i turoperatora u Hrvatskoj za Travelife sustav.

Travelife program certifikacije

Sve veći broj turističkih agencija, turoperatora i cruise kompanija u svijetu od svojih dobavljača očekuje društveno odgovorno i održivo poslovanje (DOP) kroz primjenu međunarodno priznatih standarda i zahtjeva te ih uključuju kao obvezujuće odredbe ugovora. Također, dokaz primjene međunarodno priznatih modela i sustava certificiranja društveno odgovornog i održivog poslovanja sve je češći preduvjet za sudjelovanje u natjecanju za nove poslove i projekte.

Učinkovita integracija upravljanja održivošću u 6 koraka:

 1. Imenovanje i kvalifikacija koordinatora održivosti 
 2. Provođenje osnovne procjene aspekata održivosti
 3. Razvoj i uvođenje politike održivosti 
 4. Izrada i provedba akcijskog plana 
 5. Izvještavanje o aktivnostima i postignućima održivosti 
 6. Audit i priznanje/certifikacija

 

Travelife program certifikacije sastoji se od tri faze:

1.Faza: Travelife angažirani (Travelife Engaged)

U prvoj fazi tvrtka se mora posvetiti uvođenju prikladnih postupaka upravljanja. Imenovani Koordinator za održivost dobiva osobni Travelife certifikat i primjenjuju se osnovni koraci i dobra praksa u poslovanju. Tijekom ove prve faze angažiranja sama tvrtka još nije nagrađena – certificirana.

2. Faza: Travelife Partner

Na temelju izvješća o održivosti i udovoljavanju temeljnim zahtjevima koje je procijenio Travelife, tvrtka će doseći status Travelife Partner. Taj status omogućuje tvrtci da komunicira svoju posvećenost i postignuća održivosti uz podršku Travelife Partner loga. Tvrtka je sada kvalificirana kako bi išla korak po korak do završne, najviše faze.

3. Faza: Travelife Certificiran (Travelife Certified)

Travelife kriteriji/standardi održivosti obuhvaćaju cijeli opskrbni lanac poslovanja turističkih agencija i turoperatora:

U trećoj fazi, procjenjuje se je li tvrtka implementirala i poštuje li međunarodne Travelife standarde za turističke tvrtke putem nezavisnog audita. Zahtjevi su veći od osnovnih zahtjeva u fazi Travelife Partnerstva. Uspješan završetak treće faze donosi nagradu u obliku statusa Travelife Certificiran.

Travelife kriteriji/standardi održivosti obuhvaćaju cijeli opskrbni lanac poslovanja turističkih agencija i turoperatora:

 1. Upravljanje održivošću i poštivanje zakona
 2. Interno upravljanje: socijalna politika i ljudska prava
 3. Interno upravljanje: okoliš i odnosi sa zajednicom
 4. Partnerske agencije
 5. Prijevoz
 6. Smještaj
 7. Izleti i aktivnosti
 8. Turistički vodiči, voditelji putovanja i predstavnici
 9. Destinacije
 10. Klijenti – komunikacija i zaštita

 

Za dodatne informacije u svezi implementacije Travelifea, međunarodno priznatog sustava društveno odgovornog i održivog poslovanjamolimo kontaktirajte kolegicu Nedu Lušić, neda.lusic@uhpa.hr, telefon +385 98 234 176.