Na temelju članka 19. Statuta, Skupština Udruge hrvatskih putničkih agencija na sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine u Biogradu na Moru usvojila je

ETIČKI KODEKS UDRUGE HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

  1. Članovi UHPA-e obvezuju se na primjenu visokih univerzalno prihvaćenih etičkih standarda koji proizlaze iz Globalnog etičkog kodeksa za turizam koji je donesen 1.10.1999. od strane Svjetske turističke organizacije UNWTO, a kojem je kao potpisnica pristupila i UHPA.

  2. Članovi UHPA-e obvezuju se na primjenu visokih univerzalno prihvaćenih standarda društveno odgovornog poslovanja s ciljem promicanja održivog turizma, a naročito u području zaštite ljudskih i radnih prava, okoliša i suzbijanja korupcije.

  3. U odnosima prema potrošačima članovi UHPA-e primjenjivat će standarde zaštite prava potrošača koji nadilaze zakonima propisani minimum, a naročito u području istinitog i pravovremenog informiranja o sadržaju usluga i cijenama, savjesnog odabira neposrednih pružatelja usluga, te zaštite prava i interesa svojih korisnika usluga od bilo kojeg oblika izravnog i neizravnog ugrožavanja tijekom turističkog putovanja.

  4. U odnosima prema dobavljačima članovi UHPA-e primjenjivat će najviše poslovne standarde i partnersku praksu, a naročito u smislu pravovremenog ispunjavanja financijskih obveza, svakog oblika diskriminacije dobavljača, i izbjegavanja stjecanja neprimjerenih koristi temeljenih na nadmoćnom položaju.

  5. U odnosima prema drugim turističkim agencijama na tržištu članovi UHPA-e primjenjivat će visoke poslovne standarde, a naročito u smislu izbjegavanja bilo kakvog oblika omalovažavanja, konflikata, pritiska na sklapanje ili raskidanje ugovornih odnosa, manipulacija cijenama usluga, te izazivanja štete širenjem neistinitih i/ili neprovjerenih informacija, a naročito kada se radi o namjeri preotimanja kupaca i korisnika.

  6. U svojem poslovanju članovi UHPA-e obvezuju se na kontinuirano obrazovanje i usavršavanje kompetencija svojih djelatnika te na stalno unapređenje upravljanja kvalitetom, a naročito u području upravljanja rizicima, zaštite prava potrošača, očuvanja okoliša, i općenito u području stalnog unapređenja kvalitete usluga koje pružaju.

  7. U odnosima s javnošću i općenito u svim procesima komuniciranja članovi UHPA-e primjenjivat će visoke standarde poslovnog i javnog komuniciranja, a naročito u smislu izbjegavanja širenja neistina, neprovjerenih informacija, tendenciozno sročenih poruka, a naročito onih koje bilo kome mogu izazvati materijalnu ili nematerijalnu štetu.

  8. U slučaju kršenja ovog Etičkog kodeksa koje bi bilo posljedica nesavjesnog postupanja zaposlenika, članovi UHPA-e će, čim za takav slučaj saznaju, djelovati na otklanjanju i nadoknadi svake štete koju je oštećena strana pretrpjela te pokrenuti odgovarajući postupak protiv zaposlenika koji je izazvao kršenje odredbi ovog Etičkog kodeksa.

  9. U slučaju kršenja ovog Etičkog kodeksa od strane članova UHPA-e i/ili odgovornih osoba za zastupanje članova UHPA-e pokrenut će se postupak zbog nepridržavanja akata UHPA-e, odnosno narušavanja ugleda UHPA-e, a sukladno odredbama Statuta UHPA-e.